Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Bài 31. Cá chép (Bài 1,2,3 trang 104 môn sinh 7)

Giải bài 1,2,3 trang 104 SGK Sinh 7: Cá chép – Chương 6 Ngành động vật có sương sống.

Cáchép có cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở nước: Thân hình thoi gắn với đầu thành một khối vững chắc, vảy là những tấm xương mỏng, xếp như ngói lớp, được phủ một lớp da tiết chất nhầy, mắt không có mi. Vây cá có hình dáng như bơi chèo giữ chức năng di chuyển trong bơi lặn và điều chỉnh sự thăng bằng. Cáchép đẻ trứng trong nước với số lượng lớn, thụ tinh ngoài.cau-tao-ngoai-ca-chep

Bài 1: Nêu những điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép.

– Cáchép ưa các vực nước lặng (ao, hồ, ruộng, sông, suối,…), chúng ăn tạp (giun, ốc, ấu trùng côn trùng và thực vật thủy sinh…). Nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, vì cáchép là động vật biến nhiệt.
– Sinh sản: Mỗi lần cá-chép cái đẻ 15 – 20 vạn trứng vào các cây thủy sinh. Cá-chép đực bơi theo tưới tinh dịch chứa tinh trùng thụ tinh cho trứng (thụ tinh ngoài). Trứng được thụ tinh phát triển thành phôi, rồi thành cá con.


Bài 2: Trình bày cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đời sống ở nước.

Thân cáchép hình thoi dẹp, mắt không có mi mắt, thân phủ vảy xương tì lên nhau như ngói lợp; bên ngoài vảy có một lớp da mỏng, có tuyến tiết chất nhày. Vây có những tia vây được căng bởi lớp da mỏng, khớp động với thân. Đó là những đặc điểm giúp cá bơi lội nhanh trong nước.


Bài 3: Vì sao số lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cáchép lên đến hàng vạn? Ý nghĩa?

Trong sự thụ tinh ngoài ở môi trường nước, tỉ lệ tinh trùng gặp trứng rất thấp. Mặt khác, trứng được thụ tinh phát triển trong môi trường có nhiều trắc trở (bị cá khác ăn, nhiệt độ, nồng độ ôxi thấp…). Vì vậy, cá phải thích nghi với lối đẻ nhiều trứng, để có nhiều cá con sống sót và phát triển thành cá lớn.

Advertisements (Quảng cáo)