Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Bài 40 trang 133 Sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2 trang 133 SGK Sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát.

Bò sát có ba bộ phổ biến: bộ Có vảy, bộ Rùa và bộ Cá sấu. Tổ tiên bò-sát được xuất hiện cách đây khoảng 280 – 230 triệu năm. Thời gian phồn thịnh nhất là Thời đại Khủng long.

Bài 1:  Nêu môi trường sống của từng đại diện của bộ Bò sát thường gặp.


Bài 2: Nêu đặc điểm chung của Bò sát.

Bò-sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn: da khô, vảy sừng khô, cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai, chi yếu có vuốt sắc, phổi có nhiều vách ngăn, tim có vách hụt ngăn tâm thất (trừ cá sấu), máu đi nuôi cơ thể vẫn là máu pha, là động vật biến nhiệt. Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong, trứng có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc. giàu noãn hoàng.

Advertisements (Quảng cáo)