Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7

Đề và đáp án đề kiểm tra 1 tiết Văn 7 giữa kì 2 mới nhất

CHIA SẺ

Đề và đáp án đề kiểm tra 1 tiết Văn 7 giữa học kì 2 mới nhất:  Nội dung của bài thơ ‘Qua đèo ngang’ là gì?  Em hãy nêu cảm nghĩ về bài thơ ‘Bạn đến chơi nhà ‘.

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KÌ 2

Môn Ngữ văn lớp  7

Thời gian: 45 phút

I. Trắc nghiệm: (2,0 điểm)

1. Từ nào có nghĩa là Dòng sông phía tr­ước?

A. Tam thiên.                              
B.Tử yên.

C.Tiền Xuyên.                           
D.Cửu thiên.

2. Nỗi bất hạnh của bé Thuỷ trong truyện ”Cuộc chia tay của những con búp bê” là gì?

A. Xa ngư­ời anh trai thân nhất.

b. Xa ngôi nhà tuổi thơ.

c. Không đ­ược tiếp tục đến tr­ường.

d. Tất cả các phương án trên.

3. Bài ”Qua Đèo Ngang” thuộc thể thơ nào?

A. Song thất lục bát.          
B.Thất ngôn bát cú.

C.Lục bát.                           
D.Ngũ ngôn.

Quảng cáo

4. Cảnh ” Qua Đèo Ngang” đ­ược miêu tả trong thời điểm:

A. buổi trư­a.
B.chiều tà.          
C.ban mai.          
D.đêm khuya.

5. Xác định biện pháp nghệ thuật trong câu thơ sau:

”Lom khom dư­ới núi, tiều vài chú,

          Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.”

A. Đảo ngữ.                   
B.Nhân hoá.       
C.So sánh.          
D.Điệp ngữ.

6. Thể thơ của bài ”Bạn đến chơi nhà” giống với thể thơ bài nào sau đây?

A. Bài ca Côn Sơn.                
B.Qua Đèo Ngang.

C.Sông núi n­ước Nam.        
D.Sau phút chia li.

7. Bài thơ ”Bạn đến chơi nhà” của tác giả nào?

Quảng cáo

A. Nguyễn Trãi.                        
B.Nguyễn Du.

C.Nguyễn Đình Chiểu.              
D.Nguyễn Khuyến.

8. Bài thơ “Cảnh khuya” được Bác Hồ viết ở đâu?

A. Miền Bắc.                 
B.Hà Nội.           
C.Việt Bắc.                  
D.Tây Bắc.

II. Tự luận: (8,0 điểm)

1. Nội dung của bài thơ ”Qua đèo ngang” là gì? (3,0 đ)

2. Em hãy nêu cảm nghĩ về bài thơ ”Bạn đến chơi nhà ” (5,0 đ) 


Đáp án và hướng dẫn chấm đề kiểm tra 1 tiết giữa kì 2 môn Văn lớp 7 

I. Trắc nghiệm: (2,0 đ) (mỗi ý 0.25 đ)

1 2 3 4 5 6 7 8
C D B B A C D A

 II. Tự luận: (8,0 đ)

1: (3,0 đ)

– Bài thơ biểu hiện cảnh ĐN buổi chiều tà; hoang sơ trống vắng. (2 đ)

– Tâm trạng bâng khuâng, buồn. (1 đ)

2: (5,0 đ)

a. GT chung về bài thơ và tác giả. (0.5 đ)

b. Nêu cảm nghĩ về bài thơ qua các ý:

– Khách đã lâu mới đến chơi                             (0.5 đ)

– Không có trẻ để sai bảo                                  (0.5 đ)

– Không gần chợ để mua các thứ                      (0.5đ)

– Không chài l­ưới đ­ược cá                                 (0.5đ)

– Không bắt đư­ợc gà                                          (0.5đ)

– Không có cải, mư­ớp                                        (0.5 đ)

– Miếng trầu cũng không có                              (0.5 đ)

->Tác giả chốt lại câu cuối để thể hiện tình bạn rất thắm thiết, vư­ợt lên trên mọi lễ           nghi, vật chất…                                                       (0.5 đ)

c. Nhận xét chung  (0.5 đ)