Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 30 Thụ phấn (tiếp theo): Bài tập 1,2,3,4 trang 102 Sinh lớp 6

Giải bài 1,2,3,4 trang 102 SGK Sinh 6: Thụ phấn (tiếp theo).

Những cây thụ phấn nhờ gió thường có hoa nằm ở ngọn cây; bao hoa thường tiêu giảm; chỉ nhị dài, hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ; đầu nhụy thường có lông dính. Con người có thể chủ động giúp cho hoa giao phấn làm tăng sản lượng quả và hạt, tạo được những giống lai mới có phẩm chất tốt và năng suất cao.thu-phan-cho-ngo4

Bài 1: Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điếm gì ? Những đặc điểm đó có lợi gì cho thụ-phấn ?

Hoa thường ở ngọn cây hay ngọn cành, chỉ nhị dài, hạt phấn nhiều nhỏ, nhẹ. Hạt phấn to, dính và thường có gai, đầu nhụy có chất dính.

Các đặc điểm hoa ở ngọn cây giúp cho hạt phấn dễ được thổi phát tán đi xa để gặp nhụy của các hoa khác. Các đặc điểm bao hoa thường tiêu giảm, đầu hoặc vòi nhụy thường có lông dính giúp hạt phấn dễ dính vào thụ-phấn cho hoa.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 2:  Trong những trường hợp nào thì thụ phấn nhờ người là cần thiết ? Cho ví dụ.

– Tăng khả năng thụ-phấn của cây khi sự thụ-phấn tự nhiên kém hiệu quả. Một số nông dân khi trồng bí ngô thường thụ-phấn bổ sung để tăng khả năng kết trái của cây.

Advertisements (Quảng cáo)

– Thụ-phấn chéo nhằm tránh thoái hóa giống hay để lai tạo nên giống mới có nhiều ưu điểm hơn. Ví dụ như người trồng ngô thường thụ-phấn chéo để tránh thoái hóa giống và tăng năng suất (tăng khả năng tạo hạt) bằng cách dùng bao giấy cuộn lại thành hình chiếc phễu, sau đó vít ngọn cây ngô xuống lắc cho hạt phấn rơi vào phễu . Khi đã có hạt phấn rồi thì tiến hành thụ-phấn chéo cho cây bằng cách lấy hạt phấn của cây này rắc lên hoa (râu ngô) của cây kia.


Bài 3: Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi gì ?

– Ong lấy phấn hoa: làm cho hạt phấn dính vào nhụy được nhiều hơn và hiệu quả thụ-phấn cao hơn sẽ cho ra nhiều quả hơn.

– Ong lấy được nhiều phấn hoa, mật hoa sẽ tạo ra nhiều mật hơn.


Bài 4: Hãy liệt kê vào bảng dưới đây tất cả những điểm khác biệt giữa hoa thụ-phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ-phấn nhờ gió mà em đã biết.

Hướng dẫn:

Đặc điểm

Hoa thụ-phấn nhờ sâu bọ

Hoa thụ-phấn nhờ gió

Bao hoa

 lớn, có màu sắc sặc sỡ và hương thơm  nhỏ, không có màu sắc sặc sỡ và không có hương thơm

Nhị hoa

 hạt phấn to ,dính, chỉ nhị ngắn  hạt phấn nhỏ nhẹ, chỉ nhị dài,bao phấn treo lủng lẳng

Nhuỵ hoa

 đầu nhụy có chất dính  đầu nhụy dài, bề mặt tiếp xúc lớn, nhiều lông dính

Đặc điểm khác

Advertisements (Quảng cáo)