Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Bài 43 Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của chim bồ câu trang 142

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2 trang 142 SGK Sinh 7: Cấu tạo trong của chim bồ câu.

Chim thích nghi với đời sống bay còn được thể hiện ở cấu tạo của các cơ quan bên trong cơ thể, hệ hô hấp có thêm hệ thống túi khí thông với phổi; tim 4 ngăn nên máu không bị pha trộn, phù hợp với trao đổi chất mạnh ở chim (đời sống bay); không có bóng đái ở chim mái chỉ có một buồng trứng và ống dẫn trứng bên trái phát triển. Não chim phát triển liên quan đến nhiều hoạt động phức tạp ở chim.so-do-he-ho-dap-chim-bo-cau

Bài 1: Trình bày đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay.

Hô hấp nhờ hệ thống túi khí hoạt động theo cơ chế hút đẩy tạo nên một dòng khí liên tục đi qua các ống khí trong phổi theo chiều nhất định, nên sử dụng được nguồn ôxi với hiệu suất cao, nhất là trong khi bay.


Bài 2: So sánh những điểm sai khác về cấu tạo trong của chim bồ câu với thằn lằn theo bảng sau. Nêu ý nghĩa của sai khác đó.

Các hệ cơ quan Thần lằn Chim bồ câu
Tuần hoàn Tim 3 ngăn, tâm thất có vách hút, máu pha Tim có 4 ngăn, máu không pha trộn
Tiêu hóa Hệ tiêu hóa có đầy đủ các bộ phận nhưng tốc độ tiêu hóa còn thấp Có sự biến đổi của ống tiêu hóa(mỏ sừng không răng, diều, dạ dày tuyến, dạ dày cơ). Tốc độ tiêu hóa cao đáp ứng nhu cầu năng lượng lớn khi bay.
Hô hấp Hô hấp bằng phổi có nhiều vách ngăn làm tăng diện tích trao đổi khí. Sự thông khí ở phổi là nhờ sự tăng giảm thể tích khoang thân. Hô hấp bằng hệ thống ống khí nhờ sự hút đẩy của hệ thống túi khí(thông khí phổi)
Bài tiết Thận sau (Số lượng cầu thận khá lớn) Thận sau (Số lượng cầu thận rất lớn)
Sinh sản  – Thụ tinh trong
– Đẻ trứng, phôi phát triển phụ thuộc vào nhiệt độ môi tường.
 – Thụ tinh trong
– Đẻ và ấp trứng

Advertisements (Quảng cáo)