Trang Chủ Chủ đề Chương 6 Sinh 7

Chương 6 Sinh 7

Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ – Bài 1,2 trang 155 môn sinh 7
Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ – Bài 1,2 trang 155 môn sinh 7
Giải bài 1,2 trang 155 SGK Sinh 7: Cấu tạo trong của thỏ. Bộ xương thỏ (cũng như bộ xương các thú khác) là cột sống có 7 đốt sống cổ; hệ cơ xuất hiện thêm cơ hoành, tham gia vào...
Bài 46 sinh 7: Thỏ (Bài 1,2,3 trang 151)
Bài 46 sinh 7: Thỏ (Bài 1,2,3 trang 151)
Giải bài 1,2,3 trang 151 SGK Sinh 7: Thỏ. Thỏ là động vật hằng nhiệt, ăn cỏ, lá bằng cách gặm nhấm, hoạt động về ban đêm. Đẻ con (thai sinh), nuôi con bằng sữa mẹ. Cơ thể phủ lông...
Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim Sinh 7 trang 146
Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim Sinh 7 trang 146
Giải bài 1,2,3 trang 146 SGK Sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim. Bài 1: Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ Chim ưng, bộ Cú. Các bộ chim/ Đặc điểm Bộ ngỗng (Vịt trời) Bộ...
Bài 43 Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của chim bồ câu trang 142
Bài 43 Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của chim bồ câu trang 142
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2 trang 142 SGK Sinh 7: Cấu tạo trong của chim bồ câu. Chim thích nghi với đời sống bay còn được thể hiện ở cấu tạo của các cơ quan bên trong cơ...
Bài 41 Chim bồ câu trang 137 Sinh 7
Bài 41 Chim bồ câu trang 137 Sinh 7
Bài 41 chương 6 - Giải bài 1,2,3 trang 137 SGK Sinh 7: Chim bồ câu - Lớp chim.  Chim bồ câu là động vật hằng nhiệt, có cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống bay, thể hiện ở những đặc...
Bài 40 trang 133 Sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
Bài 40 trang 133 Sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2 trang 133 SGK Sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát. Bò sát có ba bộ phổ biến: bộ Có vảy, bộ Rùa và bộ Cá sấu. Tổ tiên...
Bài 39 Cấu tạo trong của thằn lằn (Bài 1,2,3 trang 129 Sinh học 7)
Bài 39 Cấu tạo trong của thằn lằn (Bài 1,2,3 trang 129 Sinh học 7)
Bài 39 chương 6 - Giải bài 1,2,3 trang 129 SGK Sinh 7: Cấu tạo trong của thằn lằn. Thằn lằn có những đặc điểm phù hợp với đời sống hoàn toàn ở cạn: thở hoàn toàn bằng phổi, sự trao đổi...
Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài (Bài tập 1,2 trang 126 Sinh lớp 7)
Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài (Bài tập 1,2 trang 126 Sinh lớp 7)
Thằn lằn bóng đuôi dài có cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn. Da khô có vảy sừng; cổ dài, mắt có mi cử động và tuyến lệ; màng nhĩ nằm trong hốc tai....
Bài 37 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư (Giải bài 1,2,3 trang 122 Sinh 7)
Bài 37 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư (Giải bài 1,2,3 trang 122 Sinh 7)
Lớp Lưỡng cư gồm ba bộ: Lưỡng cư có đuôi, Lưỡng cư không đuôi và Lưỡng cư không chân, chúng đều có đời sống gắn bó nhiều hoặc ít với môi trường nước. Lưỡng cư là những động vật...
Bài 35 ếch đồng (Bài 1,2,3,4 trang 115 Sinh lớp 7)
Bài 35 ếch đồng (Bài 1,2,3,4 trang 115 Sinh lớp 7)
Giải bài 1,2,3,4 trang 115 SGK Sinh 7: Ếch đồng - Lớp lưỡng cư - Chương 6 sinh lớp 7. Ếch đồng thuộc lớp Lưỡng cư, có những đặc điểm thích nghi với đời sống vừa ở cạn vừa ở nước....