Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Kiểm tra môn Sinh lớp 6 kỳ II: Nêu đặc điểm chung của thực vật Hạt kín?

CHIA SẺ

KIỂM TRA HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2016- 2017

MÔN: SINH HỌC 6

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM :(3 điểm)

I. Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu(A.B.C.D) trả lời đúng.(1 điểm)

1. Dựa vào đặc điểm chủ yếu nào để phân biệt lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm?

A. Cấu tạo của hạt.            B. Số lá mầm của phôi.

C. Cấu tạo cơ quan sinh sản. D. Cấu tạo cơ quan sinh dưỡng.

2. Nhóm quả gồm toàn quả khô là :

A. Quả cà chua, quả ớt, quả chanh.

B. Quả dừa, quả đu đủ, quả táo ta.

C. Quả đậu bắp, quả đậu Hà lan, quả cải.

D. Quả đậu đen, quả chuối, quả nho.

3. Tại sao không coi nón của thông là một hoa?

A. Nón lớn, mọc riêng thành từng chiếc.

B. Nón chưa có bầu nhụy, chưa có noãn.

C. Nón nhỏ mọc thành từng cụm.

D. Nón đều có trục nón, vảy, noãn.

4. Rêu sống trong môi trường nào?

A. Môi trường cạn.            B. Môi trường nước.

B. Môi trường ẩm ướt.       D. Cả môi trường nước và cạn.

II. Hãy sắp xếp các quả (hạt) tương ứng với từng cách phát tán của chúng.(2 điểm)

STT Các cách phát tán

Kết quả

Tên quả

1 Phát tán nhờ gió 1: ………………. A.Quả chò

B.Quả bồ công anh

C.Quả ké đầu ngựa

D.Quả chi chi

E.Quả đậu bắp

G.Quả cây xấu hổ

H.Quả trâm bầu

I. Hạt hoa sữa

K.Quả ổi

2 Phát tán nhờ động vật 2: ……………….
3 Tự phát tán 3: ……………….

B. TỰ LUẬN:

1. Nêu đặc điểm chung của thực vật Hạt kín? Kể tên 2 cây hạt kín có công dụng khác nhau đối với đời sống con người và nêu rõ công dụng của chúng?

2. Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút? Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam ? Bản thân em có thể làm được gì trong việc bảo vệ thực vật ở địa phương?

3. Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó đúng hay sai? Vì sao?

ĐÁP ÁN

A. TRẮC NGHIỆM 

Câu

1 2 3

4

Đáp án:

B C B

C

II. Đáp án: 1: A, C, I, K       2: D, H, E       3: G

B. TỰ LUẬN

1. – Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép…), trong thân có mạch dẫn phát triển.

– Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả là một ưu thế của các cây hạt kín,vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có nhiều dạng khác nhau.

Ví dụ:

Cây cà phê : Cây công nghiệp

Cây lúa : Cây lương thực

Cây cải : Cây thực phẩm

Cây sen : Cây ăn quả, cây làm thuốc, cây làm cảnh

2. –  Nhiều loài cây có giá trị kinh tế bị khai thác bừa bãi.

– Sự tàn phá tràn lan các khu rừng để phục vụ nhu cầu đời sống.

– Ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật.

– Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài.

– Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, các khu bảo tồn,… để bảo vệ các loài thực vật, trong đó có thực vật quý.

– Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài thực vật quý hiếm đặc biệt.

– Tuyên truyền giáo dục rộng rãi cho nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.

– Tham gia trồng cây, bảo vệ cây cối,…

3. Những hạt có khối lượng nhẹ thường rơi chậm và do đó dễ bị gió thổi đi xa hơn những hạt có khối lượng lớn. Vậy điều đó là đúng.