Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Thi giữa kì 1 lớp 6 môn Văn trường THCS Hải Yến: Nhận định nào sau đây đánh giáđúng về câu nói: “Mẹ ra mời sứ giả vào đây.”?

CHIA SẺ

Nhận định nào sau đây đánh giáđúng về câu nói: “Mẹ ra mời sứ giả vào đây.”?… được trích trong đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 lớp 6 môn Ngữ Văn trường THCS Hải Yến

I. Trắc nghiệm(3,0 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đọc kỹ đoạn văn sau, chọn câu trả lời bằng cách khoanh tròn chữ cái đầu câu : “ …Bấy giờ có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Thế giặc mạnh, nhà vua lo sợ, bèn sai sứ giả đi khắp nơi rao tìm người tài giỏi cứu nước. Đứa bé nghe tiếng rao,  bỗng dưng cất tiếng nói: “Mẹ ra mời sứ giả vào đây”…”

(Ngữ văn 6Tập một)

1. Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào?

A. Miêu tả B. Tự sự           C. Thuyết minh            D. Biểu cảm

2. Trong các từ sau đây, từ nào là từ mượn?

A. Xâm phạm;   B. Nước ta;             C. Đứa bé;               D. Đi khắp.

3. Đoạn trích thuộc truyện  dân gian :

A. Truyền thuyết                                       B. Cổ tích .

4. Nhận định nào sau đây đánh giáđúng về câu nói: “Mẹ ra mời sứ giả vào đây.”?

A. Lời nói vụng về của mộtđứa trẻ;          B. Lời nói bình thường của mộtđứa trẻ;

C.  Lời nói cộc lốc, thiếu lễ phép;               D. Lời nóiđòiđánh giặc chứađựng yếu tố thần kì.

Câu 2:( 1điểm )    Hãy cho biết từ “xuân ” trong câu thơ  sau, từ nàođược dùng theo nghĩa gốc? Từ nàođược dùng theo nghĩa  chuyển? Giải thích nghĩacủa  từ “xuân ’’ trong các câu đó.

Mùa xuân (1) là tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân(2)

(Hồ Chí Minh )

II. Tự luận. (7,0 điểm).

Kể về một người bạn thân của em.