Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Văn trường THCS Thuận Hưng: Thế nào là hiện tượng chuyển nghĩa của từ ? cho ví dụ một từ và nêu ra sự chuyển nghĩa của nó

CHIA SẺ

Thế nào là hiện tượng chuyển nghĩa của từ ? cho ví dụ một từ và nêu ra sự chuyển nghĩa của nó. .. được trích trong đề kiểm tra kiến thức giữa học kì 1 lớp 6 môn Ngữ Văn trường THCS Thuận Hưng

I/ LÝ THUYẾT: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Hãy nêu định nghĩa truyền thuyết ?

Câu 2: (2 điểm)

Thế nào là hiện tượng chuyển nghĩa của từ ? cho ví dụ một từ và nêu ra sự chuyển nghĩa của nó.

II/ THỰC HÀNH: (6 điểm)

ĐỀ: Kể về gia đình của em.