Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Ngữ Văn:  Em hãy đóng vai Mị Nương con gái yêu của Hùng Vương thứ 18 kể lại câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh

CHIA SẺ

Mời các em cùng nhau tham khảo đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Ngữ Văn, đề thi gồm 4 câu tự luận cụ thể như sau:

Câu 1(1,5 điểm)

Từ đầu năm học đến nay, em đã được học những từ loại nào, ở chương trình ngữ văn lớp 6, trong các từ loại sau: danh từ, đại từ, động từ, tính từ, số từ, chỉ từ, lượng từ, trợ từ?

Câu 2(1,5 điểm)

Chỉ ra các danh từ, lượng từ trong các câu sau: Nhà vua truyền cho thợ ngày đêm làm gấp những vật chú bé dặn ( trích ngữ văn lớp 6 tập 1)

Câu 3 (3 điểm)

Vì sao truyện treo biển( Ngữ văn lớp 6, tập 1) lại gây cười? Hãy cho biết ý nghĩa của truyện đó?

Câu 4( 4 điểm)

Em hãy đóng vai Mị Nương con gái yêu của Hùng Vương thứ 18 kể lại câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh.