Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Thi cuối học kì 1 môn Văn lớp 6 năm 2019 trường TH&THCS Bình Tân: Kể về một kỉ niệm đáng nhớ

Hãy viết một đoạn văn khoảng 5-7 câu nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Sơn Tinh. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một chỉ từ, gạch chân chỉ từ đó … trong Đề thi cuối học kì 1 môn Văn lớp 6 năm 2019 trường TH&THCS Bình Tân

Đề bài 

Câu 1 (3 điểm) Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

“Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh. Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.”

(Ngữ Văn 6, tập 1)

a, Đoạn văn trên trích trong văn bản nào, thuộc thể loại nào?

b, Cho biết phương thức biểu đạt.

Advertisements (Quảng cáo)

c, Xác định ngôi kể.

d, Tìm từ láy. Đặt một câu có sử dụng một trong những từ láy tìm được.

Câu 2 (2 điểm) Từ đoạn trích em hãy viết một đoạn văn khoảng 5-7 câu nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Sơn Tinh. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một chỉ từ, gạch chân chỉ từ đó.

Câu 3 (5 điểm) Kể về một kỉ niệm đáng nhớ.

Advertisements (Quảng cáo)

Advertisements (Quảng cáo)