Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề thi học kì I môn Văn lớp 6: Sau khi học xong truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng em rút ra được bài học gì cho bản thân?

CHIA SẺ

Truyện ngụ ngôn là gì? Sau khi học xong truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng em rút ra được bài học gì cho bản thân? … trong Đề thi học kì I môn Văn lớp 6. Tham khảo chi tiết đề thi phía dưới đây

Đề bài

I. Trắc nghiệm (2 điểm):

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

“ Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều. Một đêm nọ nghe tiếng gõ cửa, bà mở cửa nhìn thì chẳng thấy ai, một lát, có con hổ chợt lao tới cõng bà đi. Ban đầu, bà sợ đến chết khiếp, khi tỉnh, thấy hổ dùng một chân ôm lấy bà chạy như bay, hễ gặp bụi rậm, gai góc thì dùng chân trước rẽ lối chạy vào rừng sâu. Tới nơi, hổ thả bà xuống, thấy một con hổ cái đang lăn lộn, cào đất. Bà cho là hổ định ăn thịt mình, run sợ không dám nhúc nhích. Lúc sau hổ đực cầm tay bà nhìn hổ cái, nhỏ nước mắt. Bà nhìn kĩ bụng hổ cái như có cái gì động đậy, biết ngay là hổ sắp đẻ.”

(Con hổ có nghĩa – Ngữ văn 6 tập1 )

1. Phương thức biểu đạt chính trong đoạn văn trên là :

A. Miêu tả . B. Biểu cảm. C. Tự sự. D. nghị luận.

Quảng cáo

2. Đoạn văn trên viết để nhằm mục đích gì ?

A. Miêu tả tâm trạng của bà đỡ Trần khi bị hổ bắt đi.

B. Ca ngợi hành động cao đẹp của hổ đực

C. Kể lại sự việc con hổ đực bắt bà đỡ Trần để đỡ đẻ cho con hổ cái.

D. Nêu cảm nghĩ về việc làm của hổ đực.

3. Đoạn văn trên được kể theo ngôi thứ mấy ?

Quảng cáo

A. Ngôi thứ nhất . B. Ngôi thứ hai. C. Ngôi thứ nhất số ít. D. Ngôi thứ ba.

4. “ Đang lăn lộn ” là cụm từ gì ?

A. Cụm động từ B. Cụm tính từ. C. Cụm danh từ D. Không phải là cụm từ.

5. Trong đoạn văn trên có bao nhiêu chỉ từ ?

A. Một chỉ từ. B. Không có chỉ từ nào. C. Hai chỉ từ . D. Ba chỉ từ.

6. Đoạn văn trên được kể theo thứ tự nào ?

A. Kể theo thứ tự không gian. B. Kể theo thứ tự thời gian.

C. Kể theo nguyên nhân – kết quả. D. Kể theo thứ tự không gian, thời gian.

7. Truyện “Con hổ có nghĩa ” có ý nghĩa gì ?

A. Ca ngợi tình thương của hổ đực với hổ cái. B. Ca ngợi tình thương loài vật .

C. Đề cao ân nghĩa trọng đạo làm người. D. Nêu lên một quan niệm sống.

8. Cấu tạo đầy đủ của một cụm danh từ gồm có mấy phần ?

A. Một phần . B. Hai phần. C. Ba phần . D. Bốn phần.

II. Tự luận (8 điểm):

Câu 1 (3 điểm): Truyện ngụ ngôn là gì? Sau khi học xong truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng em rút ra được bài học gì cho bản thân?

Câu 2 (5 điểm): Kể về một thầy giáo hay một cô giáo mà em quý mến.