Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Thi môn Văn lớp 6 cuối học kì I: Đặt một câu có danh từ? Cho biết danh từ ấy giữ chức vụ gì trong câu

Đặt một câu có danh từ? Cho biết danh từ ấy giữ chức vụ gì trong câu … trong đề thi môn Văn lớp 6 cuối học kì I

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới:

“ – Hai chàng đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Thôi thì ngày mai ai đem sính lễ đến trước, ta sẽ cho cưới con gái ta.
Hai chàng tâu hỏi đồ sính lễ cần sắm những gì, vua bảo: “ Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.” ”

(Theo Huỳnh Lý, Ngữ văn 6, tập một, NXBGDVN 2010, trang 31-33)

1. Đoạn trích trên trích trong văn bản nào? Văn bản ấy thuộc thể loại nào? (0,50 điểm)

2. Em hiểu ý nghĩa của văn bản trên như thế nào? (1,00 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

3. Đoạn văn “ – Hai chàng đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Thôi thì ngày mai ai đem sính lễ đến trước, ta sẽ cho cưới con gái ta.” Có mấy cụm danh từ? Hãy ghi lại các cụm danh từ ấy? (1,00 điểm)

4. Đặt một câu có danh từ? Cho biết danh từ ấy giữ chức vụ gì trong câu ? (0,50 điểm)

II. LÀM VĂN(7,00 điểm)

Câu 1: (2,00 điểm) Trong đoạn trích trên vua Hùng đã ra điều kiện chọn rể là có ý chọn Sơn Tinh? Em suy nghĩ gì về cách làm này của nhà vua hãy viết một đoạn văn giải thích?

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 2: Kể lại một truyện dân gian em thích bằng lời văn của em. (5.0đ)

Advertisements (Quảng cáo)