Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Thi cuối học kì I môn Văn lớp 6: Nêu ý nghĩa văn bản “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng”?

CHIA SẺ

Nêu ý nghĩa văn bản “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng”.; Cho danh từ học sinh, hãy phát triển thành cụm danh từ và đặt câu với cụm danh từ ấy … trong Thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 6

Đề bài

Quảng cáo

Câu 1: (1,5điểm) Truyện cổ tích là gì? Kể tên các truyện cổ tích đã học?

Câu 2: (1 điểm) Nêu ý nghĩa văn bản “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng”.

Câu 3: (1,5 điểm)
a/ Động từ là gì?
b/ Tìm động từ trong câu sau và sắp xếp các động từ ấy vào 2 loại chính?
Bà cho là hổ định ăn thịt mình, run sợ không dám nhúc nhích.

Câu 4: (1 điểm) Cho danh từ học sinh, hãy phát triển thành cụm danh từ và đặt câu với cụm danh từ ấy?

Câu 5: (5 điểm) Nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2016 (thứ bảy và chủ nhật), các thành viên trong gia đình em đều về sum họp bên nhau. Hãy kể về ngày chủ nhật đáng nhớ này.