Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Đề 90 phút thi – kiểm tra giữa kì lớp 9 môn...

Đề 90 phút thi – kiểm tra giữa kì lớp 9 môn Toán trường THCS Lương Yên

CHIA SẺ

[Ngày thi  Ngày 25/10/2018] ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ 1 – MÔN TOÁN 6 TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN   NĂM HỌC 2018 – 2019  – Thời gian: 90 phút.

TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM): Ghi lại các câu trả lời đúng vào tờ giấy làm bài của em:

1. Cho A = {0}. Số phần tử của tập hợp A là:

A.0             B. 1           C. 2            D. 3

2. Tập hợp gồm các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là:

A. {2; 3; 5; 9}         B. {3; 5; 7; 9}       C.{2; 3; 5; 7}      D. {2; 3; 7; 9}

3. Điểm E nằm giữa hai điểm M và N thì:

A. ME + MN = EN           B. ME + EN = MN

C. MN + EN = ME            D. Đáp án khác

4. Cho 5 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số đường thẳng đi qua các cặp điểm nhiều nhất có thể vẽ được là:

A. 10                  B. 15                  C. 20             D. 25

II. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)

Bài 1 (1,5 điểm): Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố

a/ 300          b/ 280         c/ 1430

Bài 2 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính (Tính hợp lý nếu có thể)

a/ 32 : {160 : [300 – (175 + 21 . 5)]}

b/ (20. 24 + 11. 24 – 23. 24) : 26

c/ 83. 16 + 17. 23

Bài 3 (2 điểm): Tìm x; y là số tự nhiên biết

a/ 3. x – 179 = 67

b/ 7 chia hết cho x

c/ x ∈ N(12) và 20 ≤ x ≤ 50

d/ 2x 3y chia hết cho 2; 3 và 5

Bài 4 (2 điểm): Vẽ hình theo yêu cầu

Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đoạn thẳng AC. Lấy điểm M nằm giữa hai điểm A và C. Vẽ tia BC. Kể tên bộ ba điểm thẳng hàng trên hình vẽ.

Bài 5 (1,5 điểm): Cho đoạn thẳng AB = 7cm. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B sao cho AM = 3cm.

a/ Tính độ dài đoạn thẳng MB.

b/ So sánh đoạn thẳng AM và MB

Bài 6 (0,5 điểm): Chứng minh rằng Cho A = 2 + 22 + 23 + …. + 220 chia hết cho 5.