Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Sử lớp 6 có đáp...

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Sử lớp 6 có đáp án năm 2015

CHIA SẺ

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Sử lớp 6 có đáp án năm 2015.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC : 2015 -2016

MÔN : Lịch Sử 6

Thời gian : 60 phút .

1. Người tinh khôn sống như thế nào ? ( 2,5 điểm )

2. Các quốc gia Cổ đại Phương đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ ? ( 2,5 điểm )

3. Xã hội cổ đại Hi lạp, Rô-ma gồm những giai cấp nào ? ( 2 điểm )

4 . Các quốc gia Cổ đại Phương đông đã có những thành tựu văn hóa gì ? ( 3 điểm )


 

Đáp án và hướng dẫn chấm đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 6 môn Sử

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC : 2015 -2016

MÔN : Lịch Sử 6

Thời gian : 60 phút .

1. Người tinh khôn sống như thế nào ? ( 2,5 điểm )

– Người tinh khôn sống theo từng nhóm nhỏ có quan hệ huyết thống, ăn chung, ở chung gọi là thị tộc. ( 1 đ)

– Biết trồng trọt chăn nuôi.( 0,5 đ)

– Làm gốm, dệt vải. ( 0,5 đ)

– Làm đồ trang sức. ( 0,5 đ)

2. Các quốc gia Cổ đại Phương đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ ? ( 2,5 điểm )

– Từ cuối thiên niên kỷ IV đến đầu thiên niên kỷ III TCN, các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Ân Độ, Trung Quốc.(  1 đ)

– Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành từ các con sông lớn. ( 1 đ)

– Kinh tế chính là nông nghiệp. ( 0,5 đ)

3. Xã hội cổ đại Hi lạp, Rô-ma gồm những giai cấp nào ? ( 2 điểm )

– Chủ nô: có quyền lực, giàu có và bóc lột nô lệ .( 1 đ )

– Nô lệ: họ là những người dân nghèo và tù binh, họ là lực lượng sản xuất chính, nhưg sản phẩm họ làm ra đều thuộc về chủ nô, họ bị bóc lột, đánh đập.( 1 đ)

4 . Các quốc gia Cổ đại Phương đông đã có những thành tựu văn hóa gì ? ( 3 điểm )

– Hiểu biết về thiên văn, sáng tạo ra lịch. ( 0,5 đ)

+ Chữ viết: chữ tượng hình ra đời sớm nhất . ( 0,5 đ)

– Được viết trên giấy Pa pi rút, trên mai rùa, thẻ tre, đất sét…( 0,5 đ)

+ Chữ số: sáng tạo ra số, ( Pi=3,16) toán học. ( 0,5 đ)

– Kiến trúc điêu khắc tháp Ba bi lon ( Lưỡng Hà), Kim tự tháp  (Ai Cập).( 1 đ)

CHIA SẺ