Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Lực đàn hồi: Giải bài C1 – C6 Sách giáo khoa Lý...

Lực đàn hồi: Giải bài C1 – C6 Sách giáo khoa Lý 6 trang 31,32

CHIA SẺ

Bài 9 Chương 1 – Lực đàn hồi: giải bài tập C1,C2 trang 31; bài C3,C4,C5 ,C6 trang 32 Vật Lý 6.

Bài C1.Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của câu sau:

Khi bị quả nặng kéo thì lò xo bị (1)…., Chiều dài của nó (2)…..khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài lò xo trở lại (3)…. chiều dài tự nhiên của no. Lò xo có hình dạng ban đầu.

– bằng

– tăng lên

– dãn ra

(1) – dãn ra;

(2) – tăng lên;

(3) – Bằng;


Bài C2: Hãy tính độ biến dạng của lò xo khi treo 1,2,3 quả năng, rồi ghi kết quả vào các ô thích hợp của bảng 9.1

Số quả nặng 50g móc vào lò xo Tổng trọng lượng của các quả nặng Chiều dài của lò xo Độ biến dạng của lò xo
0 0 (N) l0 = …10 (cm) 0 cm
1 quả nặng 0,5…(N) l =…12 (cm) l – l0 = …. (cm)
2 quả nặng 1…(N) l =… 14(cm) l – l0 = …. (cm)
3 quả nặng 1,5…(N) l =…16 (cm) l – l0 = …. (cm)

Bài C3: Trong thí nghiệm vẽ ở hình 9.2. khi quả nặng đứng yên, thì lực đàn.hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã cân bằng  với lực nào?

Lực đànhồi mà lò xo tác dụng vào quả nặng đã cân bằng với trọng lực của quả nặng.

Cường độ của lực-đàn-hồi sẽ bằng trọng lực của quả nặng.

Quảng cáo

Quảng cáo

Như vậy, cường độ của lực-đàn-hồi lò xo sẽ bằng cường độ của lực nào?


Bài C4: Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:

A. Lực-đàn-hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng.

B. Độ biến dạng tăng thì lực-đàn-hồi giảm.

C. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.


Bài C5: Dựa vào bảng 9.1, hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống sau;

a) Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi(1)….

b) Khi độ biến dạng tăng gấp 3 thì thực đàn hồi(2)…..

Đáp án: (1) tăng gấp đôi; (2) tăng gấp ba


Bài C6: Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài: Một sợi dây cao su và một lò có có tính chất nào giống nhau?

Sợi dây cao su và lò xo cùng có tính chất đàn hồi.

Quảng cáo

CHIA SẺ