Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài 41,42,43, 44,45,46 trang 79,80 sách Toán 6 tập 1: Luyện tập...

Bài 41,42,43, 44,45,46 trang 79,80 sách Toán 6 tập 1: Luyện tập Tính chất của phép cộng các số nguyên

CHIA SẺ

Đáp án và hướng dẫn giải bài 41, 42 trang 79; Bài 43, 44, 45, 46 trang 80 SGK Luyện tập Tính chất của phép cộng các số nguyên.

Bài 41. Tính:

a) (-38) + 28;               b) 273 + (-123);              c) 99 + (-100) + 101.

a) (-38) + 28 = -10;

b) 273 + (-123) = 150;

c) 99 + (-100) + 101 = 100.


Bài 42. Tính nhanh:

a) 217 + [43 + (-217) + (-23)];

b) Tổng của tất cả các số tự nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 10.

Đáp án: a) 217 +[43 + (-217) + (-23)] = 217 + 43 + (-217) + (-23)

= 217 + (-217) + 43 + (-23) = [217 + (-217)] + [43 + (-23)]

= 0 + (43 – 23) = 20.

b) Tổng của tất cả các số nguyên có giả trị tuyệt đối nhỏ hơn 10 là 0.


Bài 43 trang 80 Toán 6 tập 1. Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B (h.48).

hinh 48

Ta quy ước chiều từ C đến B là chiều dương (nghĩa là vận tốc và quãng đường đi từ C về phía B được biểu thị bằng số dương và theo chiều ngược lại là số âm).

Hỏi sau một giờ hai ca nô cách nhau bao nhiêu kilômét nếu vận tốc của chúng lần lượt là:

a) 10 km/h và 7km/h ?

Quảng cáo

Quảng cáo

b) 10 km/h và -7km/h ?

Giải: Khoảng cách từ mỗi ca nô đến C là giá trị tuyệt đối của số biều thị vị trí cảu ca nô đó đối với điểm C. Chẳng hạn khi đi về phía A được 1 giờ, vị trí của ca nô đó được biểu diễn bởi số -7km. Thế thì khoảng cách từ ca nô đó đến C là |-7|(km).

a) Khi đi về cùng một phía B thì khoảng cách giữa hai ca nô là hiệu giữa khoảng cách từ mỗi ca nô đến C. Do đó hai ca nô cách nhau là: |10|-|-7| = 10 – 7 = 3 (km);

b) Khi một ca nô đi với vận tốc 10 km/h thì ca nô đó đi về phía B. Còn ca nô đi với vận tốc -7 km/h thì đi về phía A. Do đó khoảng cách giữa hai ca nô sau một giờ là tổng hai khoảng cách từ mỗi ca nô đến C, tức là|10| + |-7| == 10 + 7 = 17 (km).


Bài 44 trang 80. Hình 49 biểu diễn một người đi từ C đến A rồi quay về B. Hãy đặt một bài toán phù hợp với hình đó.

hinh49

Một người đi từ C đến A rồi quay trở về B như hình 49. Với quy ước rằng khi đi theo hướng từ C đến B thì quãng đường đi được biểu thị bởi số dương và theo hường ngược lại thì được biểu thị bởi số âm. Tình khoảng cách CB, biết rằng khoảng cách giữa A và C là 3km, khoảng cách AB là 5km.


Bài 45 trang 80. Đố vui: Hai bạn Hùng và Vân tranh luận nhau: Hùng nói rằng có hai số nguyên mà tổng của chúng nhỏ hơn mỗi số hạng; Vân lại nói rằng không thể có được.

Theo bạn: Ai đúng ? Nêu một ví dụ.

Giải: Hùng nói đúng. Tổng của hai số âm đã cho là một số âm bé hơn cả hai số đã cho.

VD: -2 + (-3) = -5 (-5 < -2; -5 < -3)


Bài 46. Sử dụng máy tính bỏ túi

Nút 2015-12-01_203848 dùng để đổi dấu “+” thành dấu “-” và ngược lại.2015-12-01_203854Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a) 187 + (-54);               b) (-203) + 349;          c) (-175) + -213).

 

dap-an-bai-46

 

Quảng cáo

CHIA SẺ