Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài 16 Thân to ra do đâu (Bài 1,2,3,4 trang 52 Sinh...

Bài 16 Thân to ra do đâu (Bài 1,2,3,4 trang 52 Sinh lớp 6 )

CHIA SẺ

 Giải bài 1,2,3,4 trang 52 SGK Sinh 6 :  Thân to ra do đâu.

Thân cây gỗ to ra do sự phân chia các tể bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

Hằng năm cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ sáng (hoặc sẫm) có thể xác định được tuổi của cây.

Cây gỗ lâu năm có dác và ròng.

Bài 1: Cây gỗ to ra do đâu?

Cây gỗ to ra nhờ sự phân chia các tế bào của mô phân sinh (tầng phát sinh – tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ).

Tầng sinh vỏ hằng năm sinh ra một lớp vỏ ở phía ngoài và một lớp vỏ ở phía trong.

Tầng sinh trụ (nằm giữa mạch rây và mạch gỗ) hằng năm sinh ra ở phía ngoài một lớp mạch rây. ở phía trong một lớp mạch gỗ.


Bài 2: Có thể xác định tuổi của cây gỗ bằng cách nào?

Người ta có thể xác định tuổi cây gỗ bằng cách đếm số vòng gỗ của cây (qua mặt cắt ngang thân cây). Mỗi năm cây sinh ra một vòng vì vậy, đếm được bao nhiêu vòng gỗ thì cây bấy nhiêu tuổi.


Bài 3: Em hãy tìm sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng.

Dác

Ròng

Sự khác nhau cơ bản

Là lớp gỗ màu sáng ở phía ngoải, gồm những tế bào mạch gỗ sống, có chức năng vận chuyển nước và muỗi khoáng.

Là lớp màu thẫm, rắn chắc hơn dác, nằm ở phía trong, gồm những tế bào chết, vách dày có chức năng nâng đỡ.


Bài 4: Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm cột nhà, làm trụ cầu, tà vẹt? Tại sao?

Lớp gỗ nâu thẫm, rắn chắc hơn dác, nằm phía trong, gồm những tế bào chết, vách dày có chức năng nâng đỡ cây.

CHIA SẺ