Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài 13 Cấu tạo ngoài của thân (Giải bài 1,2,3 trang 45...

Bài 13 Cấu tạo ngoài của thân (Giải bài 1,2,3 trang 45 Sinh lớp 6)

CHIA SẺ

Chương 3 bài 13 – Giải bài 1,2,3 trang 45 SGK Sinh 6 :Cấu tạo ngoài của thân.

Thân cây gồm : thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.

Chồi nách phát triển thành cành mang lá hoặc cành mang hoa hoặc hoa. Chồi ngọn giúp thân, cành dài ra.

Tuỳ theo cách mọc của thân mà người ta chia làm ba loại .thân đứng (thân gỗ, thân cột. thân cỏ), thân leo (bằng thân quấn, bằng tua cuốn) và thân bò.

Trả lời và giải bài 13 Cấu tạo ngoài thân trang 45

Bài 1: Thân cây gồm những bộ phận nào ?

Thân cây gồm các bộ phận sau: Thân chính, cành , chồi ngọn và chồi nách. Chồi nách có 2 loại : chồi lá và chồi hoa.


Bài 2: Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa?

– Chồi lá phát triển thành cành mang lá

– Chồi hoa phát triển thành cành mang hoa


Bài 3: Có mấy loại thân? kể tên một số loại cây có thân đó?

Hướng dẫn giải bài 3:

STT

Tên cây

Thân đứng

Thân leo

Thân bò

Thân gỗ

Thân

cột

Thân cỏ

Thân

quấn

Tua

cuốn

1

Cây đậu ván

+

2

Cây nhãn

+

3

Cây rau má

+

4

Cây cau

+

5

Cây lúa

+

6

Cây mướp

+

 

CHIA SẺ