Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài 17 Vận chuyển các chất trong thân (Giải bài 1,2,3 trang...

Bài 17 Vận chuyển các chất trong thân (Giải bài 1,2,3 trang 56 Sinh 6)

CHIA SẺ

Chương 3 bài 17:  Giải bài 1,2,3 trang 56 SGK Sinh 6 : Vận chuyển các chất trong thân

  • Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ.
  • Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây.

Bài 1: Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.

Cắm một cành hoa vào bình nước màu để ra chỗ thoáng. Sau một thời gian, quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa. Tiếp đó cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu. Cho biết nước và muối khoáng được vận chuyển theo phần nào của cây.


Bài 2: Mạch rây có chức năng gì?

Mạch rây chuyển các chất hữu cơ qua lớp gỗ dác.


Bài 3: Nêu thành phần và chức năng của mạch gỗ và mạch rây.

Mạch gỗ những tế bào có vách hóa gỗ dày không có chất tế bào, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

Mạch rây gồm những tế bào sống vách mỏng có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây.

CHIA SẺ