Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài 11 Sự hút nước và muối khoáng của rễ (Bài tập...

Bài 11 Sự hút nước và muối khoáng của rễ (Bài tập 1,2,3 trang 37 Sinh lớp 6)

CHIA SẺ

Giải bài 1,2,3 trang 37 SGK Sinh 6 : Bài 11 Sự hút nước và muối khoáng của rễ – Chương 2.

Bài 1: Nêu vai trò của nước và muốikhoáng đối với cây.

*   Nước: nước rất cần cho các hoạt động sống của cây. Cây thiếu nước các quá trình trao đổi chất có thể bị ngừng trệ và cây chết. Nhu cầu nước của cây luôn luôn thay đổi tùy thuộc vào các loài cây, các thời kì phát triển của cây và điều kiện sống (nhất là thời tiết).

*   Muối khoáng: muối-khoáng cũng rất cần cho sự sinh trưởng và phát triển của cây. Cây cần nhiều loại muối-khoáng khác nhau (muối đạm, muối lân, muối kali). Nhu cầu muối-khoáng của cây cũng thay đổi tùy thuộc vào các loài cây và các thời kì phát triển của cây Ví dụ, cây lấy quả lấv hạt (lúa, ngô, cà chua…) cần nhiều phôtpho và nitơ, cây trồng lấy thân lá (các loại rau, đay, gai..) cần nhiều đạm và cây trồng lấy củ (khoai lang, củ cải, cà rốt…) thì cần nhiều kali…


Bài 2: Có thể làm những thí nghiệm nào để chứng minh cây cần nước và muối khoáng ?

Bố trí thí nghiệm làm thí nghiệm chứng minh cây cần nước.

Trồng 2 cây cái vào 2 chậu đất A và B (như nhau) và tưới nước đều tới khi 2 cây bén rễ (tươi tốt như nhau). Rồi sau đó hàng ngày chỉ tưới nước cho cây ở chậu A, không tưới nước cho cây ở chậu B. Kết quả, cây chậu A vẫn sinh trưởng phát triển bình thường, còn cây chậu B còi cọc, phát triển không bình thường. Như vậy, nước có vai trò rất quan trọng đối với sự sống của cây.

*  Làm thí nghiệm chứng minh cây cần muốikhoáng. Trồng 2 cây như nhau vào 2 chậu, chậu A có đủ các loại muốikhoáng: đạm, lân, Kali, nhưng chậu B lại thiếu muối đạm. Hàng ngày chăm sóc và tưới nước như nhau cho 2 câv ở 2 chậu. Kết quả theo dõi sau 2 tuần: cây ở chậu A phát triển (xanh tốt) bình thường, còn cây ở chậu B kém phát triển (vàng xấu). Điều đó chứng tỏ muốikhoáng có vai trò quan trọng đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây.


Bài 3: Theo em những giai đoạn nào cây cần nước và muối khoáng?

Cây cần nhiều nước và muối-khoáng vào thời kì sinh trưởng mạnh như khi đâm chồi, nảy lộc, đẻ nhánh (ở lúa), chuẩn bị ra hoa (làm đòng ở lúa). Bởi vì vào thời kì này cây cần tích lũy vật chất và năng lượng cho sự tăng khối lượng và chất lượng của các bộ phận trong cây.

Quảng cáo
CHIA SẺ