Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Bài 11 Sán lá gan (Bài 1,2,3 trang 43 môn sinh 7)

Bài 11 Sán lá gan (Bài 1,2,3 trang 43 môn sinh 7)

CHIA SẺ

Giải bài 1,2,3 trang 43 Sinh 7 : Sán lá gan – Chương 3: Các ngành giun.

Bài 1: Cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh như thế nào?

Đặc điếm cấu tạo của sán-lá-gan thích nghi với đời sống kí sinh là: Sán-lá-gan dùng 2 giác bám chắc vào nội tạng vật chủ. Hầu có cơ khỏe giúp miệng hút chất dinh dưỡng từ môi trường kí sinh đưa vào 2 nhánh ruột rồi sau đó phân thành nhiều nhánh nhỏ để vừa tiêu hóa vừa dẫn chất dinh dưỡng nuôi cơ thể.
Mặt khác, sán-lágan đẻ rất nhiều trứng và ấu trùng cũng có khả năng sinh sản làm cho số lượng cá thế ở thế hệ sau rất nhiều. Cho nên, dù tỉ lệ tử vong cao, chúng vẫn còn sống sót và phát triển để duy trì nòi giống.


Bài 2: Vì sao trâu, bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều?

– Chúng sống và làm việc ở môi trường đất ngập nước, trong đó có nhiều ốc nhỏ là vật chủ trung gian thích hợp với ấu trùng sán-lá-gan.
– Trâu bò ở nước ta thường uống nước và gặm cỏ trực tiếp ngoài thiên nhiên, ở đó có rất nhiều kén sán, sẽ được đưa vào cơ thể bò.


Bài 3: Hãy trình bày vòng đời của sán lá gan?

Sán đẻ nhiều trứng (khoảng 4000 trứng mỗi ngày). Trứng gặp nước nở thành ấu trùng có lông bơi.
Ấu trùng chui vào sống kí sinh trong loài ốc ruộng, sinh sản cho ra nhiều ấu trùng có đuôi.
Ấu trùng có đuôi rời khỏi cơ thế ốc, bám vào cây cỏ, bèo và cây thủy sinh, rụng đuôi, kết vỏ cứng, trở thành kén sán.
Nếu trâu bò ăn phải cây cỏ có kén sán, sẽ bị nhiễm bệnh sán-lá-gan.

CHIA SẺ