Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 48 trang 154 Sinh lớp 6: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

CHIA SẺ

Giải bài 1,2,3 trang 154 SGK Sinh 6: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người.

Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật. Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật (và bản thân những động vật này lại là thức ăn cho động vật khác hoặc cho con người), cung cấp ôxi dùng cho hô hấp, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho một số động vật.

Bài 1: Thực vật có vai trò gì đối với động vật ?

Thực-vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật . Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật. Cung cấp ôxi dùng cho quá trình hô hấp, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản của một số động vật.


Bài 2: Kể tên một số loài động vật ăn thực-vật.

Ngựa, trâu, bò, thỏ, cừu , dê…


Bài 3: Trong các chuỗi liên tục sau đây : ..v.v.v.v

Cây cỏ là thức ăn của con nai, con nai là thức ăn của con hổ

Cây rau muống là thức ăn của con lợn, con lợn là thức ăn của con người.