Trang chủ Chủ đề Chương 9 Sinh 6

Chương 9 Sinh 6

Bài 49 Bảo vệ sự đa dạng của thực vật: Bài 1,2,3 trang 159 môn sinh 6
Bài 49 Bảo vệ sự đa dạng của thực vật: Bài 1,2,3 trang 159 môn sinh 6
Bài 49 Chương 9: Giải bài 1,2,3 trang 159 Sinh 6: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật Sự đa dạng của thực-vật được biểu hiện bằng số lượng loài và cá thể của loài trong...
Bài 48 trang 154 Sinh lớp 6: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
Bài 48 trang 154 Sinh lớp 6: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
Giải bài 1,2,3 trang 154 SGK Sinh 6: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người. Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật....
Bài 48 (tiếp theo): Bài tập 1,2,3,4 trang 156 Sinh lớp 6
Bài 48 (tiếp theo): Bài tập 1,2,3,4 trang 156 Sinh lớp 6
Bài 48: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 156 SGK Sinh 6:  Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người (tiếp theo). Thực vật, nhất là thực vật...
Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước – sinh 6(Bài 1,2,3 trang 151)
Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước – sinh 6(Bài 1,2,3 trang 151)
Chương 9: Giải bài 1,2,3 trang 151 SGK Sinh 6: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước. Thực vật, đặc biệt là thực-vật-rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất, tán cây cản bớt sức nước chảy...
Bài 46 Sinh lớp 6: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu ( bài 1,2,3,4 trang 148)
Bài 46 Sinh lớp 6: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu ( bài 1,2,3,4 trang 148)
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 148 SGK Sinh 6: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu - Chương 9. Trong quá trình quang hợp, thựcvật lấy vào khí cacbônic và nhả ra khí ôxi;...

Đề & bài tập hay