Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 49 Bảo vệ sự đa dạng của thực vật: Bài 1,2,3 trang 159 môn sinh 6

CHIA SẺ

Bài 49 Chương 9: Giải bài 1,2,3 trang 159 Sinh 6: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Sự đa dạng của thực-vật được biểu hiện bằng số lượng loài và cá thể của loài trong các môi trường sống tự nhiên. Việt Nam có sự đadạng về thực-vật khá cao, trong đó nhiều loài có giá trị nhưng đang bị giảm sút do bị khai thác và môi trường sống của chúng bị tàn phá, nhiều loài trở nên hiếm. Cần phải bảo vệ sự đadạng thực vật nói chung và thựcvật quý hiếm nói riêng.

Bài 1: Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thựcvật ở Việt Nam bị giảm sút ?

 Do con người khai thác bừa bãi các khu rừng để phục vụ nhu cầu trước mắt. Chặt phá rừng, nên đã ảnh hưởng lớn đến đa dạng thựcvật.


Bài 2: Thế nào là thực vật quý hiếm ?

Thực vật quý hiếm là thựcvật có giá trị kinh tế (lấy gỗ, làm thuốc , cây công nghiệp…) nhưng đang bị khai thác quá mức và ngày càng hiếm đi.


Bài 3: Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?

Ngăn chặn việc phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực-vật. Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loại thực-vật quý hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài. Xây dựng các vườn thực-vật, vườn quốc gia, các khu bảo tồn… để bảo vệ các loài thực-vật. Trong đó có thực-vật quý hiếm. Cấm buôn bán và xuất khẩu các loại đặc biệt quý hiếm. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.