Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11 Đề thi kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 toán trường THPT...

Đề thi kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 toán trường THPT Thuận Thành 3

CHIA SẺ

Đề thi kiểm tra giữa học kì 1 lớp 11 Toán trường THPT Thuận Thành 3 – Bắc Ninh năm học 2014 – 2015. Thời gian làm bài  thi 90 phút.

Môn: Toán Lớp: 11

(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)

1(3,0 điểm).  Giải các phương trình lượng giác sau:

1. 2sin2x -1 = 0.

2 . 3sin2x +4cos2x = 5.

3. sin2x –cos2x = 3sinx +cosx-2.

2(2,0điểm). Cho tập A = { 1;2;3;….;8;9}

1. Hỏi từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số đôi một khác nhau.

2. Trong các số gồm 5 chữ số vừa tìm được có bao nhiêu số mà trong đó luôn có mặt hai chữ số 1 và 9.

3(3,0điểm). Cho đường thẳng d: x – y + 2= 0 và điểm A(0;2)

1. Tìm ảnh của điểm A và đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo
véc tơ v (1; 3 ).

2. Tìm ảnh của điểm A(0;2) qua phép quay quanh tâm O một góc là: – 60(O:là gốc tọa độ).

4(1,0điểm). Tìm số hạng chứa x5 trong khai triển biểu thức bieu thuc pBiết rằng n là số tự nhiên thỏa mãn:cau4

Câu 5 (1,0điểm).  Chứng minh rằng:

cau 5 chung minh

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Tải đề thi về máy: de thi giua ki 1 mon Toan khoi 11_Dethikiemtra.com

Nguồn đề thi: Trường THPT Thuận Thành 3 – Bắc Ninh.

CHIA SẺ