Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Trần Hưng Đạo 2019: Cho tập hợp A = {0;1;2;3;4;5;6}. Lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ, có bốn chữ số khác nhau được lấy từ tập A?

Trường THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân, Hà Nội tổ chức thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2019 – 2020, đề thi gồm 4 câu như sau: 

Câu 1: (3 điểm) giải các phương trình sau

1, 2cos(5x – 45º) = √3

2, 5sin²x – 4sinx – 1 = 0

3, 5sin2x – 6cos²x + 7 = 0

Câu 2: Tìm số hạng chứa x³ trong khai triển nhị thức Niu – Tơn  với x ‡0 thành đa thức.

2, giả sử khai triển biểu thức  =

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 3. (1,0 điểm) Cho tập hợp A = {0;1;2;3;4;5;6}. Lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ, có bốn chữ số khác nhau được lấy từ tập A?

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A (1; 3), B (2; -1), đường thẳng d có phương trình 2x – 3y + 5 = 0 và vec tơ v (1; -3)

Advertisements (Quảng cáo)

Advertisements (Quảng cáo)