Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 – THPT Huỳnh Thúc Kháng 2019: Tìm tọa độ trung điểm E của cạnh Mp và tọa độ điểm Q để  MNPQ là hình bình hành

Các em cùng thử sức với đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội năm học 2019 – 2020.

Câu 1: (2 điểm)

1. Liệt kê các phần tử của tập hợp

X = {x∈R|(x – 4)(x² – 2x – 3) = 0}

2. Xác định các tập hợp sau:

a, (-2;3) ∩ [0;4)

b, [-4;1) ∪ (-1;7)

Câu 2: (2 điểm)

1. Tìm tập hợp xác định D của hàm số f(x) = 

2. Tìm m để hàm số f(x) = (1 – 3m)x – 2 + 5m đồng biến trên R.

Câu 3. Cho parabol (P): y = -x2 + 2x + 3

Advertisements (Quảng cáo)

1.Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị parabol (P)

2. Đường thẳng y = x + 3 cắt (P) tại hai điểm là A và B. Tìm tọa độ điểm A và B.

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho M (3; 0), N (-1; 1), P (1; 4)

1. Tìm tọa độ trung điểm E của cạnh Mp và tọa độ điểm Q để  MNPQ là hình bình hành.

2. Tìm tọa độ điểm I thỏa mãn 

Câu 5: (1 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(-3,1), B là điểm đối xứng với A qua trục Oy, C là điểm nằm trên trục tung. Tìm tọa độ điểm C sao cho G(0;-2/3) là trọng tâm của ΔABC

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 6: (1 điểm)

1. Tìm a, b, c để đồ thị hàm số y = ax² + bx + c là đường parabol, biết parabol cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 và parabol có đỉnh là I(1;-1)

2. Cho đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác nhọn ABC. Gọi G, H lần lượt là trọng tâm và trực tâm của tam giác ABC. Chứng minh O, G, H thằng hàng.

Advertisements (Quảng cáo)