Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 – THCS & THPT Nguyễn Tất Thành 2019: Cho tập A = {1,2,3,4,5,6,7}. Từ A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau?

CHIA SẺ

Các em cùng tham khảo đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2019 – 2020 trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, đề gồm 2 phần tự luận và trắc nghiệm.

Câu 11: Trên giá sách có 7 quyển sách Toán khác nhau, 5 quyển sách Vật Lí khác nhau, 8 quyển sách Hóa học khác nhau. Số cách chọn 1 quyển sách để đọc là

A. 15          B. 13         C. 20       D. 280

Câu 12: Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lập các số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau từ 5 chữ số đã cho. Tổng tất cả các số lập được bằng

A. 22644         B. 24642           C. 26442      D. 44622

Phần II. Tự luận

Câu 1: giải các phương trình sau:

a, 2sin(x – π/6) – √3 = 0    b, sinx – √3cosx = -√2

Câu 2:

a, Cho tập A = {1,2,3,4,5,6,7}. Từ A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau?

b, Lớp 11A có 15 học sinh nữ, 20 học sinh nam. Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh tham gia văn nghệ trong đó có ít nhất 3 học sinh nữ?

Câu 4: Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số sao cho số đó chia hết cho 13 và có chữ số tận cùng bằng 2?