Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10

Tham khảo đề thi kì 1 lớp 10 môn Lý – Hà Nội: Hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc sẽ thay đổi như thế nào

Đề kì 1 lớp 10 môn Vật Lý có đáp án của trường THPT Đa Phúc – Hà Nội: Hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc sẽ thay đổi như thế nào nếu lực ép hai mặt đó tăng lên hai lần

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐA PHÚC

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN: VẬT LÝ – LỚP 10

Thời gian làm bài 45 phút

I. Trắc nghiệm: (3,0 điểm)

1: Biểu thức nào sau đây là biểu thức Mô men lực đối với một trục quay?

A . M = F . d               B.  M = F/d                      C.M = F+d             D.M = F – d

2: Hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc sẽ thay đổi như thế nào nếu lực ép hai mặt đó tăng lên hai lần.

A. Tăng lên hai lần.

B.Giảm đi một nửa.

Advertisements (Quảng cáo)

C. Không thay đổi.

D.Tăng lên bốn lần

3: Chuyển động của vật nào dưới đây không được coi là rơi tự do nếu được thả rơi?

A. Một viên gạch     B.Một cái lá rụng    C.Một viên bi sắt
D.Một hòn bi ve

4: Đáp án nào dưới đây sai? Véc tơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều.

A. Đặt vào vật chuyển động tròn

B.Luôn hướng vào tâm của quỹ đạo tròn

C.Có độ lớn không đổi

Advertisements (Quảng cáo)

D.Có phương và chiều không đổi.

5: Đơn vị của gia tốc là:

A. m/s2   ; B.m/s       ; C.m.s2             D.N

6: Khi một xe buýt hãm phanh đột ngột thì các hành khách trên xe sẽ

A. ngả người về phía sau
B.chúi người về phía trước

C.ngả người sang bên phải .
D.ngả người sang bên trái

II. Tự luận

1: (3,5 điểm). Một vật tự trượt từ mặt phẳng nghiêng xuống mặt phẳng ngang, đến chân mặt phẳng nghiêng vật đạt vận tốc 20m/s, sau đó tiếp tục trượt trên mặt phẳng ngang đến khi dừng lại. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là u=0,1. Tính gia tốc và quãng đường vật trượt được trên mặt phẳng ngang. Cho g=10m/s2

2: (2,0 điểm). Một quả cầu đồng chất có khối lượng 3kg được treo vào tường nhờ một sợi dây nhẹ, không dãn, phương của sợi dây đi qua tâm quả cầu và  hơp với tường một góc α =300 (như hình vẽ).  Bỏ qua khối lượng của dây và ma sát ở chỗ tiếp xúc của quả cầu với tường .

a.Quả cầu chịu tác dụng của những lực nào?

b.Hãy xác định độ lớn lực căng của sợi dây và lực của tường tác dụng vào quả cầu. Lấy g=10m/s2

3: (1,5 điểm). Hai xe chuyển động trên cùng một đường thẳng với vận tốc không đổi.Nếu đi ngược chiều nhau thì sau 10 phút khoảng cách giữa hai xe giảm 20 km. Nếu đi cùng chiều nhau thì sau 15 phút khoảng cách giữa hai xe giảm 5 km.

– Tính độ lớn vận tốc mỗi xe.


 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2015-2016

 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 10

I. Trắc nghiệm: 3điểm

Câu

1 2 3 4 5

6

Đáp Án

B C D B A D

II. Tự luận: 7điểm

Bài 1: 3,5 điểm

Điểm
HS vẽ hình trên mặt phẳng ngang. Chọn hệ quy chiếu 1 đ
Lực tác dụng lên vật trên mặt phẳng ngang : trọng lực P, phản lực N, lực ma sát trượt Fms

Theo định luật II Niu tơn :   2016-12-14_095617

1 đ
Chiếu phương trình (1) lên phương thẳng đứng ta được :  – P + N = 0

Chiếu phương trình (1) lên hướng chuyển động ta được: – Fms = m.a

0,5đ
Gia tốc chuyển động của vật trên mặt phẳng ngang: 2016-12-14_095710 0.5đ
Quãng đường chuyển động của vật trên mặt phẳng ngang là:      2016-12-14_095738 0.5đ
Bài 2: 2 điểm
a.Quả cầu chịu tác dụng của ba lực:

-Trọng lực P ,Lực căng T . Phản lực   N

0,5 đ
b. Học sinh vẽ hình, trượt các véc tơ lực đến điểm đồng quy. Rồi thực hiện phép tổng hợp lực

áp dụng điều kiện cân bằng ta có: 2016-12-14_095822

0,5 đ
N ⊥ P  nên từ hình vẽ ta có: N= P. tan300 = mg. tan300 = 20/√3 (N) 0,5 đ
    2016-12-14_095928 0,5 đ
Bài 3: 1,5 điểm
Chọn chiều dương là chiều chuyển động của mỗi xe

Quãng đường mỗi xe đi được trong khoảng thời gian t là: S= v.t

0,25 đ
Khi hai xe đi ngược chiều: S1 +S2 = (v1 + v2) t1

2016-12-14_100042

0,25 đ
 Khi hai xe đi cùng chiều :

2016-12-14_100122

0,25 đ
Giải hệ phương trình (1) , (2) ta được v1 =60 km/h thì  v2= 40 km/h

hoặc v1 =40 km/h thì  v2= 60 km/h

Vậy một xe chuyển động với vận tốc 60km/h thì xe còn lại chuyển động với vận tốc 40km/h.

 

0,75 đ

Advertisements (Quảng cáo)