Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10

Đề cuối học kì 1 toán 10 THPT Trung Giã năm 2016

[Đề thi trắc nghiệm có đáp án] Các em cùng tham khảo đề thi cuối học kì 1 Toán lớp 10 của trường THPT Trung Giã năm 2016.

Đề gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài là 90 phút.  (Đề thi đầy đủ phía dưới).

Câu 25: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có M(1,0), N(2,2), P(-1, 3) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, A
B.Tọa độ đỉnh A là:

A .(4, -1)                 
B.(0,1)                   C(0,5)                           D(-2,1)

Câu 28:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(4, 1), B(-1,2), Ca(3,0).Tọa độ trọng tâm tam giác ABC là cặp số:

A. (2, 1)                          
B.(2, 4)                    
C.(6, 1)                      
D.(6, 3)

Câu 45: Cho hàm số y = x2  – 3x + 5 chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Advertisements (Quảng cáo)

A. Hàm số không chẵn không lẻ

B.Là hàm số lẻ

C.Là hàm số chẵn

Advertisements (Quảng cáo)

D.M (0, 4) thuộc đồ thị hàm số

Câu 46: Cho phương trình m2x + m = 4x + 2. Phương trình này vô số nghiệm khi m bằng:

A. m = 1                
B.m = 2                      
C.m = 2 và  m = -2                
D.m = 2

toan-10-trung-gia-1

toan-10-trung-gia-2

toan-10-trung-gia-3

toan-10-trung-gia-4

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 – THPT TRUNG GIÃ 2016

dap-an-toan-10

Advertisements (Quảng cáo)