Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 Đề kiểm tra 45 phút Vật Lý học kì 1 lớp 10...

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lý học kì 1 lớp 10 gồm 10 câu tự luận (thang điểm 10)

CHIA SẺ

Treo một vật có khối lượng 0,5kg vào lò xo có độ cứng 100N/m thì lò xo dãn ra. Tìm độ biến dạng của lò xo. Cho g = 10m/s2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 10

NĂM HỌC 2017-2018 – MÔN Vật Lí

Thời gian làm bài:  45 phút ( Đề gồm 10 câu)

1) Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9N và 12N.  Biết góc hợp bởi hai lực là 900. Hợp lực của chúng có độ lớn là bao nhiêu ?

2) Một nguời đi xe đạp từ A và một nguời đi bộ từ B cùng lúc và cùng theo huớng AB. Nguời đi xe đạp đi với vận tốc v =12km/h, nguời đi bộ đi với v = 5 km/h. AB = 14km. Chọn gốc toạ độ tại A,gốc thời gian khi hai xe bắt đầu chuyển động, chiều dương là chiều chuyển động của xe. Lập phương trình chuyển động của hai vật?

3) Một vật nặng rơi tự do không vận tốc dầu từ độ cao 45m xuống đất. Cho g = 10m/s2. Tính thời gian từ lúc vật rơi tới lúc chạm đất?

4)  Một vật có khối lượng 1 tấn chuyển động trên đường nằm ngang hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,2. Tính lực kéo của động cơ ô tô trong các trường hợp. Lấy g = 9,8m/s2

  1. Ô tô chuyển động thẳng đều
  2. Ô tô chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s2

5) Xác định gia tốc hướng tâm của một chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính 300cm, tốc độ dài không đổi bằng 6 m/s

6) Một tàu thủy tăng tốc đều đặn từ 15 m/s đến 27 m/s trên một quãng đường thẳng dài 70 m. Hãy xác định:

  1. Gia tốc của tàu
  2. Thời gian tàu chạy

7)  Hai quả cầu bằng chì, mỗi quả có khối lượng 45kg, cách nhau 10cm. Hỏi lực hấp dẫn giữa chúng bằng bao nhiêu?

8) Một vật chuyển động thẳng biến đổi đềucó phương trình chuyển động x=25+2t+t2 với x tính bằng m thời gian tính bằng giây. Tọa độ của vật bằng bao nhiêu khi t=3s.

9) Một hòn bi lăn dọc theo cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao 1,25m. Khi ra khỏi mép, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn 1,5m ( theo phương ngang ). Lấy g = 10m/s2. Tính thời gian chuyển động và vận tốc của bi lúc rời bàn?

10) Treo một vật có khối lượng 0,5kg vào lò xo có độ cứng 100N/m thì lò xo dãn ra. Tìm độ biến dạng của lò xo. Cho g = 10m/s2.


Đáp án và hướng dẫn chấm:

Tải về File word: li-hk1-lop-10-dong-dau

CHIA SẺ