Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10

Đáp án và đề thi học kì 1 môn Địa 10 trường THPT Trung Giã năm 2016

Trường THPT Trung Giã đã tổ chức kì thi cuối học kì 1 năm 2016. Dethikiemtra.com đã cập nhật chi tiết đáp án và đề thi môn Địa năm 2016. Đề thi gồm có 35 câu, kết hợp hai hình thức: trắc nghiệm và tự luận với thời gian làm bài là 45 phút. 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG  THPT TRUNG GIÃ

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KÌ I

ĐỊA LÍ 10

Thời gian làm bài: 45 phút;

(35 câu trắc nghiệm)

 

 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:…………………………………

Câu 1: Hồ tây ở Hà Nội có nguồn gốc hình thành từ:

A. Một khúc uốn của sông                  
B.Một miệng núi lửa

B.Một vụ sụt đất                                
D.Một đoạn thượng lưu sông

Câu 2: Dựa vào tính chất các nguồn nước người ta chia thành hai loại hồ là:

A. Hồ nước trong và hồ nước đục

B.Hồ nước ngọt và hồ nước khoáng

C.Hồ nước ngọt và hồ nước lợ

D.Hồ nước ngot và hồ nước mặn

Câu 3: Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở lục địa là:

A. Giới hạn dưới của tầng bzan

B.Giới hạn dưới của lớp vỏ phong hoá

C.Giới hạn dưới của tầng trầm tích

D.Giới hạn dưới của lớp vỏ Trái Đất

Câu 4: Sông có diện tích lưu vực lớn nhất thế giới là:

A. Sông Trường Giang                        
B.Sông Amadôn

C.Sông Nin                                        
D.Sông Vonga

Câu 5: Trong số các nhân tố tự nhiên, nhân tố đóng vai trò quan trọng nhất đối với sự phân bố của các thảm thực vật trên thế giới là:

A. Đất                  
B.Nguồn nước                        
C.Địa hình                  
D.Khí hậu

Câu 6: Cho bảng số liệu sau :

Tỉ suất sinh và tỉ suất tử ở nước ta giai đoạn 1979 – 2006

Đơn vị (‰)

Năm 1979 1989 1999 2006
Tỉ suất sinh 32.2 31.3 23.6 19.0
Tỉ suất tử 7.2 8.4 7.3 5.0

Nhận xét nào sai trong các nhận xét sau:

A. Tỉ suất sinh và tỉ suất tử đều giảm

B.Tỉ suất sinh giảm nhanh hơn tỉ suất tử

C.Gia tăng dân số tự nhiên đã giảm đáng kể nhưng vẫn còn cao (trên 1%)

D.Gia tăng dân số tự nhiên không có sự khác nhiều nhau giữa các giai đoạn

Câu 7: Tác động trước tiên của nhiệt và ẩm đến quá trình hình thành của đất là:

A. Làm cho đất giàu chất dinh dưõng hơn

B.Làm cho đất ẩm, tơi xốp hơn

C.Làm cho đá bị phá huỷ thành những sản phẩm phong hoá

D.Làm cho đất có khả năng chống xói mòn tốt hơn

Câu 8: Nhận nào dưới đây chưa chính xác:

A. Lớp vỏ địa lí chỉ thay đổi khi tất cả các thành phần của nó có sự biển đổi

B.Một thành phần của lớp vỏ địa lí biến đổi sẽ kéo theo sự biến đổi của tất cả các thành phần khác

C.Trong tự nhiên, bất cứ lãnh thỗ nào cũng gồm nhiều thành phần của lớp vỏ địa lí ảnh hưởng qua lại phụ thuộc nhau

D.Tất cả các thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của ngoại lực và nội lực

Câu 9: Ở vùng núi cao quá trình hình thành đất yếu, chủ yếu là do:

A. Trên núi cao áp suất không khí nhỏ                      
B.Lượng mùn ít

C.Nhiệt độ thấp nên quá trình phong hoá chậm      
D.Độ ẩm quá cao

Câu 10: Nhân tố đá mẹ có vai trò quyết định đến:

A. Thành phần khoáng vật trong đất và thành phần cơ giới của đất

B.Thành phần khoáng vật và thành phần hữu cơ của đất

C.Thành phần vô cơ và thành phần hữu cơ của đất

D.Thành phần cơ giới và thành phần hữu cơ của đất

Câu 11: Hai yếu tố của khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành đất là:

A. Độ ẩm và lượng mưa                          
B.Lượng bức xạ và lượng mưa

C.Nhiệt độ và độ ẩm                              
D.Nhiệt độ và nắng

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 12: Các nhân tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố sinh vật là:

A. Khí hậu và đất                            
B.Địa hình và sinh vật

C.Con người                                    
D.Tất cả các ý trên

Câu 13: Các hồ hình thành từ các vết nứt trên vỏ Trái Đất thường có hình dạng:

A. Kéo dài

B.Hình móng ngựa

C.Hình bán nguyệt

D.Hình tròn

Câu 14: Hai nhân tố chính ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy của sông là:

A. Chiều rộng của sông và hướng chảy

B.Độ dốc và chiều rộng của lòng sông

C.Hướng chảy và vị trí của sông

D.Độ dốc và vị trí của sông

Câu 15: Sông có chiều dài lớn nhất Thế Giới là:

A. Sông Amadôn                            
B.Sông Nin

C.Sông Trường Giang                    
D.Sông Missisipi

Câu 16: Thảm thực vật và nhóm đất chính phát triển trên kiểu khí hậu ôn đới lục địa lạnh là:

A. Rừng lá rộng – đất đen                      
B.Rừng lá kim – đất xám

C.Rừng lá kim – đất nâu                        
D.Rừng lá kim – đất pôtdôn

Câu 17: Lớp vỏ chứa đất nằm ở bề mặt các lục địa thường được gọi là:

A. Sinh quyển                          
B.Thổ quyển

C.Thổ nhưỡng quyển                
D.Đất quyển

Câu 18: Nguyên nhân dẫn đến tử suất tử thô cao là do:

A. Chiến tranh                            
B.Đói nghèo, bệnh tật

C.Tất cả các ý trên                    
D.thiên tai

Câu 19: Cho bảng số liệu sau :

Tỉ suất sinh và tỉ suất tử ở nước ta giai đoạn 1979 – 2006

Đơn vị (‰)

Năm 1979 1989 1999 2006
Tỉ suất sinh 32.2 31.3 23.6 19.0
Tỉ suất tử 7.2 8.4 7.3 5.0

Số trẻ em sinh ra mặc dù đã giảm nhưng vẫn chiếm tỉ lệ cao, điều này đã:

A. Là nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp hoặc không có việc làm ổn định

B.Tất cả đều đúng

Advertisements (Quảng cáo)

C.Tạo nguồn nhân lực dồi dào cho đất nước

D.Là gánh nặng cho gia đình và xã hội trong việc giáo dục, nuôi dạy

Câu 20: Thuỷ quyển là lớp nước trên Trái Đất phân bố ở:

A. Tất cả các ý trên                      
B.Trên lục địa

C.Các biển, đại dương                
D.Trong khí quyển

Câu 21: Thảm thực vật và nhóm đất chính phát triển trên kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa là:

A. Hoang mạc, bán hoang mạc – đất đỏ vàng

B.Hoang mạc, bán hoang mạc – đất xám

C.Rừng xương rồng – đất xám

D.Ý b và c đúng

Câu 22: Đại bộ phận nước ngầm trên lục địa có nguồn gốc từ :

A. Nước trên mặt thấm xuống

B.Nước từ các lớp dưới lớp vỏ Trái Đất ngấm ngược lên

C.Từ khi hình thành Trái Đất nước ngầm đã xuất hiện và không đổi từ đó đến nay

D.Nước ở biển, đại dương thấm vào

Câu 23: Trong quá trình phát triển, hồ sẽ cạn dần và hình thành dạng địa hình:

A. Rừng cây              
B.Sa mạc                
C.Đồng bằng             
D.Đầm lầy

Câu 24: Các hồ có nguồn gốc kiến tạo nổi tiếng trên Thế Giới nằm trên vệt nứt của vỏ Trái Đất nằm ở khu vực:

A. Tây Phi                
B.Đông Phi                  
C.Đông Nam Á        
D.Nam Âu

Câu 25: Qui luật địa đới là:

A. Sự thay đổi của các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ

B.Sự thay đổi có qui luật của các thành phần địa lí và các cảnh quan địa lí theo vĩ độ

C.Sự thay đổi có qui luật của các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo kinh độ

D.Sự thay đổi của khí hậu theo vĩ độ

Câu 26: Nguyên nhân hình thành qui luật địa đới trên Trái Đất là:

A. Sự thay đổi mùa trong năm

B.Sự thay đổi lượng bức xạ Mặt Trời trong năm

C.Sự thay đổi bức xạ Mặt Trời theo vĩ độ

D.Sự chênh lệch thời gian chiếu sáng trong năm theo vĩ độ

Câu 27: Các hoạt động của con người có tác động xấu đến tính chất đất là:

A. Canh tác quá nhiều vụ trong một năm

B.Tất cả các ý trên

C.Bón quá nhiều các hoá chất vào đất

D.Đốt rừng làm nương rẫy

Câu 28: Nhân tố nào sau đây ít tác động đến tỉ suất sinh:

A. Phong tục tập quán và tâm lí xã hội

B.Trình độ phát triển kinh tế – xã hội

C.Chính sách phát triển dân số

D.Thiên tai (động đất, núi lửa, lũ lụt…)

Câu 29: Đối với khí quyển Trái Đất, biển và đại dương đóng một vai trò quan trọng thể hiện:

A. Tất cả các ý trên

B.Là một yếu không thể thiếu đối với vòng tuần hoàn nước trên Trái Đất

C.Giảm bớt tính khắc nhiệt của khí hậu

D.Là nguồn cung cấp hơi nước vô tận cho khí quyển đồng thời giữ vai trò điều hoà khí hậu

Câu 30: Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện qui luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí:

A. Những trận động đất lớn trên lục địa gây ra hiện tượng sóng thần

B.Lượng cácbôníc trong khí quyển tăng lên theo nhiệt độ Trái Đất nóng lên

C.Rừng đầu nguồn bị mất làm cho chế độ nước sông trở nên thất thường

D.Mùa lũ của sông diễn ra trùng với mùa mưa

Câu 31: Toàn bộ các loại thực vật khác nhau sinh sống trên một vùng rộng lớn được gọi là:

A. Nguồn nước              
B.Thảm thực vật              
C.Rừng                        
D.Hệ thực vật

Câu 32: Cho bảng số liệu sau :

Tỉ suất sinh và tỉ suất tử ở nước ta giai đoạn 1979 – 2006

Đơn vị (‰)

Năm 1979 1989 1999 2006
Tỉ suất sinh 32.2 31.3 23.6 19.0
Tỉ suất tử 7.2 8.4 7.3 5.0

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%) được tính bằng:

A. Tích giữ tỉ suất sinh và tỉ suất tử

B.Hiệu giữa tỉ suất tử và tỉ suất sinh

C.Hiệu giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử

D.Thương giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử

Câu 33: Cho bảng số liệu sau :

Tỉ suất sinh và tỉ suất tử ở nước ta giai đoạn 1979 – 2006

Đơn vị (‰)

Năm 1979 1989 1999 2006
Tỉ suất sinh 32.2 31.3 23.6 19.0
Tỉ suất tử 7.2 8.4 7.3 5.0

Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của nước ta đã giảm nhưng dân số nước ta vẫn tăng, vì:

A. Mỗi năm nước ta có hơn 1 triệu lao động bổ sung

B.Quy mô dân số nước ta lớn

C.Tỉ lệ trẻ sinh ra nhiều

D.Câu B + C đúng

Câu 34: Hiện tượng nào dưới đây không biểu hiện cho qui luật địa đới:

A. Gió Mậu dịch              
B.Gió Tây ôn đới

C.Gió mùa                    
D.Sự phân bố các vành đai nhiệt trên Trái Đất

Câu 35: Cho bảng số liệu sau :

Tỉ suất sinh và tỉ suất tử ở nước ta giai đoạn 1979 – 2006

Đơn vị (‰)

Năm 1979 1989 1999 2006
Tỉ suất sinh 32.2 31.3 23.6 19.0
Tỉ suất tử 7.2 8.4 7.3 5.0

Lựa chọn biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ suất sinh và tỉ suất tử là:

1. Biểu đồ kết hợp cột và đường biểu diễn
B.Biểu đồ tròn

2. Biểu đồ cột
D.Biểu đồ đường biểu diễn


ĐÁP ÁN BÀI THI HỌC KỲ I

MÔN ĐỊA LÝ 10 – THPT TRUNG GIÃ

132 1 A 209 1 B 357 1 A 678 1 C 786 1 B 789 1 C
132 2 D 209 2 C 357 2 B 678 2 B 786 2 B 789 2 B
132 3 B 209 3 B 357 3 C 678 3 B 786 3 B 789 3 A
132 4 B 209 4 D 357 4 B 678 4 A 786 4 A 789 4 C
132 5 D 209 5 C 357 5 A 678 5 D 786 5 A 789 5 A
132 6 D 209 6 B 357 6 D 678 6 A 786 6 D 789 6 A
132 7 C 209 7 A 357 7 B 678 7 B 786 7 C 789 7 A
132 8 A 209 8 A 357 8 B 678 8 A 786 8 A 789 8 A
132 9 C 209 9 C 357 9 D 678 9 A 786 9 A 789 9 D
132 10 A 209 10 B 357 10 B 678 10 A 786 10 C 789 10 C
132 11 C 209 11 C 357 11 C 678 11 A 786 11 D 789 11 B
132 12 A 209 12 A 357 12 D 678 12 D 786 12 B 789 12 C
132 13 A 209 13 D 357 13 B 678 13 B 786 13 C 789 13 A
132 14 B 209 14 C 357 14 D 678 14 C 786 14 B 789 14 D
132 15 B 209 15 B 357 15 A 678 15 B 786 15 C 789 15 D
132 16 D 209 16 C 357 16 C 678 16 D 786 16 A 789 16 C
132 17 C 209 17 D 357 17 D 678 17 D 786 17 D 789 17 A
132 18 C 209 18 D 357 18 B 678 18 C 786 18 A 789 18 D
132 19 B 209 19 A 357 19 C 678 19 C 786 19 D 789 19 D
132 20 A 209 20 D 357 20 B 678 20 D 786 20 D 789 20 D
132 21 B 209 21 B 357 21 C 678 21 C 786 21 A 789 21 C
132 22 A 209 22 C 357 22 C 678 22 B 786 22 C 789 22 A
132 23 D 209 23 B 357 23 A 678 23 D 786 23 B 789 23 B
132 24 B 209 24 B 357 24 D 678 24 C 786 24 A 789 24 C
132 25 B 209 25 D 357 25 A 678 25 D 786 25 C 789 25 B
132 26 C 209 26 A 357 26 A 678 26 B 786 26 B 789 26 A
132 27 B 209 27 D 357 27 D 678 27 C 786 27 A 789 27 B
132 28 D 209 28 A 357 28 C 678 28 B 786 28 C 789 28 C
132 29 D 209 29 C 357 29 A 678 29 B 786 29 C 789 29 D
132 30 A 209 30 A 357 30 A 678 30 B 786 30 D 789 30 B
132 31 B 209 31 A 357 31 D 678 31 A 786 31 B 789 31 C
132 32 C 209 32 B 357 32 C 678 32 A 786 32 C 789 32 D
132 33 B 209 33 B 357 33 A 678 33 C 786 33 D 789 33 B
132 34 C 209 34 D 357 34 B 678 34 D 786 34 D 789 34 B
132 35 D 209 35 B 357 35 D 678 35 C 786 35 C 789 35 B

Advertisements (Quảng cáo)