Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10

Kiểm tra 1 tiết Môn Lý 10 Chương 4,5: Các định luật bảo toàn

CHIA SẺ

Đề kiểm tra 1 tiết Môn Lý 10 Chương 4 của trường THPT Lý Tự Trọng gồm 30 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài là 45 phút, cụ thể như sau:

1. Một toa tàu 1,5.104kg chuyển động với vậntốc 7m/s tới va chạm với một toa tàu cùng khối lượng đang chuyển động cùng chiều trên đường ray nằm ngang với vậntốc 1,5m/s. Sau va chạm, hai toa tàu dính vào nhau và chuyển động với cùng vậntốc là :

A. 8,5m/s.

B. 4,25m/s.

C. 2,75m/s.

D. 5,5m/s.

2.  Theo định luật Ke-ple thì mọi hành tinh đều chuyển động trên các quỹ đạo :

A. hình tròn, trong đó Mặt Trời nằm ở tâm hình tròn.

B. hình elíp, trong đó Mặt Trời nằm ở tâm hình elíp.

C. parabol, trong đó Mặt Trời nằm ở đỉnh parabol.

D. hình elíp, trong đó Mặt Trời nằm ở một tiêu điểm.

3. . Công thức nào sau đây thể hiện định luật Kê-ple III ? (trong đó T là chu kỳ quay, a là bán kính trục lớn của quỹ đạo hành tinh) :

A. T2a3 = hằng số.

B. T2/a3= hằng số.

C.a3/T2 = hằng số.

D. T3/a2 = hằng số.

4.  Một mũi tên khối lượng 0,25kg bay với vậntốc 12m/s cắm vào tấm bia khối lượng 6,8kg đang nằm yên và sau đó cùng chuyển động với bia. Vận tốc sau va chạm của hệ mũi tên – bia là :

A. 0,43m/s.

B. 12m/s.

C. 0,68m/s.

D. Một giá trị khác.

5. Chọn các câu SAI trong các câu sau?

A. Chất lỏng nén lên các vật khác nằm trong nó. Áp lực chất lỏng nén lên vật có phương vuông góc với bề mặt vật.

B. Tại mỗi điểm của chất lỏng ápsuất theo các phương khác nhau có giá trị khác nhau.

C. Ápsuất ở những điểm có độ sâu khác nhau thì khác nhau.

D. Ápsuất có giá trị bằng áp lực lên một đơn vị diện tích.

6.  Trong một va chạm mềm

A. Động lượng bảo toàn , độngnăng thì không

B. Độngnăng bảo toàn, động lượng thì không

C. Động lượng và độngnăng đều bảo toàn

D.Động lượng và động năng đều không bảo toàn

7.  Hai pittông của một máy ép dùng chất lỏng có diện tích là S1 và S2 = 2,25.S1 (g=10m/s2). Nếu tác dụng vào pittông nhỏ một lực 200N thì pittông lớn sẽ nâng được một vật có khối lượng là bao nhiêu?

A. 20kg

B. 22,5kg

C. 40kg

D. 45kg

8.  Chọn đáp án ĐÚNG.

A. Khi chảy ổn định, lưu lượng chất lỏng trong một ống dòng là không đổi.

B. Trong một ống dòng nằm ngang, tổng ápsuất tĩnh và ápsuất động tại một điểm bất kỳ là một hằng số.

D. Tất cả đều đúng.

9.  Nước chảy trong ống hình trụ nằm ngang với vận tốc v1 = 0,2m/s ở đoạn ống có đường kính d1 = 5cm. Xác định vận tốc của nước ở đoạn ống có đường kính d2 = 2cm.

A. 0,5 m/s.

B.0,08m/s.

C. 1,25m/s.

D. 12,5m/s.

10.  Một chất lỏng có khối lượng riêng 1,65.103kg/m3 chảy trong một ống dòng nằm ngang có áp suất tĩnh 1,2.105Pa với vậntốc 200cm/s. Áp suất toàn phần tại điểm đó là

A. 1,233.105Pa.

B. 4,5.105Pa.

C. 1,2165.105Pa.

D. 331,2.105Pa.