Trang Chủ Lớp 10 Bài tập SGK lớp 10

Bài 7,8,9 ,10,11 trang 130,131 Đại số 10: Ôn tập chương 5 – Bài tập trắc nghiệm

CHIA SẺ

Ôn tập chương 5 Đại số 10 Phần bài tập trắc nghiệm: Đáp án và Giải bài 7 trang 130; bài 8,9,10,11 trang 131 SGK Đại số 10

7. Cho bảng phân bố tầnsố Tiền thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và nhân viên trong một công ty

Mốt của bảng phân bố tần số đã cho là
A. Số 2
B. Số 6
C. Số 3
D. Số 5

Chọn đáp án C. Vì số 3 có tầnsố lớn nhất là 15


8. Cho bảng phân bố tần số Tuổi của 169 đoàn viên thanh niên


Số trung vị của bảng phân bố tầnsố đã cho là
A. 18 tuổi
B. 20 tuổi
C. 19 tuổi
D. 21 tuổi

Đáp án đúng: B . Vì số trung vị là 20


9. Cho dãy số liệu thống kê: 21, 23, 24, 25, 22, 20.
Số trung bình cộng của các số liệu thống kê đã cho là
A. 23,5        B. 22

C. 22,5          D. 14

Đáp án đúng C. 22,5

Số trung bình cộng: 


10. Cho dãy số liệu thống kê: 1,2,3,4,5,6,7
Phương sai của các số liệu thống kê đã cho là
A. 1           B. 2
C. 3           D. 4

Đáp án đúng D. 4


11. Ba nhóm học sinh gồm 10 người, 15 người , 25 người. Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là: 50kg, 38kg, 40kg. Khối lượng trung bình của cả ba nhóm học sinh là:
A. 41,4kg
B. 42,4kg
C. 26 kg
D. 37 kg

Đáp án đúng: A.