Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Toán Đại số 10

Bài tập SGK Toán Đại số 10

Bài tập Toán phần Đại số 10: Đáp án chi tiết bài tập Đại số – Toán lớp 10 chương 1 đến chương 6 đầy đủ nhất trên Dethikiemtra.com
Bài ôn tập chương 6 Đại số 10: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 155,156
Bài ôn tập chương 6 Đại số 10: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 155,156
Giải bài Ôn tập chương 6 ĐẠi SỐ Toán 10: Bài 1,2,3,4 trang 155; bài 5,6,7,8 trang 156; Bài 9,10,11, 12,13,14 trang 157 chính xác nhất. 1. Hãy nêu định nghĩa của sina, cosa và giải thích vì sao ta có sin (a +...
Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 153,154,155 Đại số lớp 10: Công thức lượng giác
Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 153,154,155 Đại số lớp 10: Công thức lượng giác
Bài 3 chương VI - Công thức lượng giác: Giải bài 1 trang 153; bài 2,3,4,5,6 trang 154; bài 7,8 trang 155 SGK Toán Đại số 10. 1. Công thức cộng cos(a - b) = cosacosb + sinasinb cos(a + b) = cosacosb -...
Bài 1,2,3 ,4,5 trang 148 Đại số 10: Giá trị lượng giác của một cung
Bài 1,2,3 ,4,5 trang 148 Đại số 10: Giá trị lượng giác của một cung
Giá trị lượng giác của một cung Đáp án và Giải bài 1,2,3,4,5 trang 148 SGK Đại số 10: Giá trị lượng giác của một cung - Chương 6. Bài 1. Có cung α nào mà sinα nhận các giá trị tương ứng sau...
Bài 1,2,3 ,4,5,6,7 trang 140 SGK Đại số 10: Cung và góc lượng giác
Bài 1,2,3 ,4,5,6,7 trang 140 SGK Đại số 10: Cung và góc lượng giác
Chương 6. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC Đáp án và Giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 140 SGK Đại số 10: Cung và góc lượng giác Bài 1. Khi biểu diễn các cung lượng giác có số đo khác...
Bài 7,8,9 ,10,11 trang 130,131 Đại số 10: Ôn tập chương 5 – Bài tập trắc nghiệm
Bài 7,8,9 ,10,11 trang 130,131 Đại số 10: Ôn tập chương 5 – Bài tập trắc nghiệm
Ôn tập chương 5 Đại số 10 Phần bài tập trắc nghiệm: Đáp án và Giải bài 7 trang 130; bài 8,9,10,11 trang 131 SGK Đại số 10 7. Cho bảng phân bố tầnsố Tiền thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và nhân viên trong...
Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 128,129,130 Đại số lớp 10: Ôn tập chương 5
Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 128,129,130 Đại số lớp 10: Ôn tập chương 5
Giải bài Ôn tập chương 5 Đại số 10: Đáp án và Giải bài 1 trang 128; bài 2,3,4 trang 129; bài 5,6 trang 130 . Bài 1. Chỉ rõ các bước để a) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp b) Lập bảng...
Bài tập 1,2,3 trang 128 SGK Đại số lớp 10: Phương sai và độ lệch chuẩn
Bài tập 1,2,3 trang 128 SGK Đại số lớp 10: Phương sai và độ lệch chuẩn
Phương sai và độ lệch chuẩn - Toán 10. Đáp án và Giải bài 1,2,3 trang 128 SGK Đại số 10: Phương sai và độ lệch chuẩn Bài 1. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của bảng phân bố tần số đã được...
Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 122,123 SGK Đại số 10: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 122,123 SGK Đại số 10: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt Đáp án và Giải bài 1,2 trang 122; bài 3,4,5 trang 123 SGK Đại số 10: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt Bài 1.  Tính số trung bình cộng của các bảng phân bố...
Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ
Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ
Chương 4 bài Biểu đồ: Đáp án và Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Toán Đại số 10. Bài 1. Hãy mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 2 của §1 bằng cách vẽ biểu đồ...
Giải bài 1,2,3,4 trang 113,114 Đại số lớp 10: Bảng phân bố tần số và tần suất
Giải bài 1,2,3,4 trang 113,114 Đại số lớp 10: Bảng phân bố tần số và tần suất
Bảng phân bố tần số và tần suất - CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ Đáp án và Giải bài 1 trang 113; bài 2,3,4 trang 114 SGK Đại số 10: Bảng phân bố tần số và tần suất. Bài 1. Cho các số liệu thống kê ghi...