Trang Chủ Lớp 10 Bài tập SGK lớp 10

Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân: Bài 1,2,3,4 trang 75 Sinh 10

Bài 18 Môn Sinh – Giải bài 1,2,3,4 trang 75 SGK Sinh 10 : Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân – Chương 4 Phân bào.

Bài 1:Chu trình tế bào gồm những giai đoạn nào, nêu ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào.

Chu kỳ tế bào, hay chu kỳ phân bào, là một vòng tuần hoàn các sự kiện xảy ra trong một tế bào từ lần phân bào này cho đến lần kế tiếp. Nó bào gồm gian kỳ, và các giai đoạn (kỳ) trong nguyên phân.

Gồm những giai đoạn :kì trung gian và quá trình nguyên phân
Ý nghĩa của điều hòa chu kì tế bào:

– Dựa vào chu kỳ tế tào con người có thể phát hiện sớm Tế bào ung thư, vì Tế bào ung thư sẽ phá vỡ Chu kỳ của tế bào.

Advertisements (Quảng cáo)

– Qua các Pha của chu kỳ tế bào, chúng thấy rằng tế bào có khả năng tự thay thế tế bào khác khi có dấu hiệu tổn thương(da bị xước lại lành). Từ đó y học tìm ra rất nhiều loại thuốc để bổ sung những khuyết điểm của cơ thể con người.


Bài 2: Tại sao các nhiễm sắc thể phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?

Advertisements (Quảng cáo)

Các NST phải xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau là để thu gọn lại (tránh sự cồng kềnh) dễ di chuyển trong quá trình phân bào. Sau khi phân chia xong. NST phải dãn xoắn để tạo điều kiện cho các gen phân mã.


Bài 3: Điều gì sẽ xảy ra nếu các NST sau khi nhân đôi lại tách rời nhau ra rồi mới di chuyển về 2 cực của tế bào?

Nếu NST sau khi nhân đôi, lại tách rời nhau rồi mới phân li về 2 cực của tế bào thì có thể tạo ra những sai lệch trong nguyên phân. Vì vậy mà sau khi nhân đôi, NST vẫn còn dính với nhau ở tâm động, đảm bảo cho việc phân chia đồng đều các nhiễm sắc tử về các tế bào con.


Bài 4: Điều gì sẽ xảy ra nếu kì giữa của nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy?

Nếu ở kì giữa của nguyên phân mà các thoi vô sắc bị phá hủy thì sẽ tạo ra các tế bào tứ bội (vì ở kì giữa các NST đã được nhân đôi). Nếu không có thoi vô sắc thì các nhiễm sắc tử sẽ không thể di chuyển đồng đều về các tế bào con, tạo ra tế bào con 4n.

Advertisements (Quảng cáo)