Đề thi học kì 2 lớp 9

Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9
Đề thi học kì 2 môn sinh lớp 9 tỉnh Bến Tre hay
Đề thi học kì 2 môn sinh lớp 9 tỉnh Bến Tre hay
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: 2014 – 2015 Môn: SINH HỌC – Lớp 9 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề 1. (2 điểm) Phép lai nào sau đây tạo...
45 phút kiểm tra học kì 2 môn Vật lý lớp 9 quận 10
45 phút kiểm tra học kì 2 môn Vật lý lớp 9 quận 10
Đề: 1: Điền vào chỗ trống các nội dung sau cho thích hợp: (ghi lại nguyên câu và gạch dưới từ điền vào) a/Dòng điện xoay chiều là dòng điện ………………………Các tác dụng của dòng điện xoay chiều là …………………………Tác...
05 câu trong đề học kì 2 môn văn lớp 9 Tiền Giang – thời gian 120 phút
05 câu trong đề học kì 2 môn văn lớp 9 Tiền Giang – thời gian 120 phút
Đề thi học kì 2 môn văn lớp 9 Tiền Giang 2015 gồm có 5 câu, thang điểm 10. Đề thi do sở giáo dục và đào tạo tỉnh Tiền Giang ra đề. Đọc đoạn trích dưới đây để trả...