Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai? trong đề thi cuối học kì 1 lớp 6 môn Sử trường THCS Minh Tân          

THCS Minh Tân tổ chức kiểm tra cuối học kì 1 môn Lịch Sử lớp 9 năm học 2019 – 2020: Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai?

I. Trắc nghiệm:(5đ)

 Hãy khoanh tròn đáp án cho ý trả lời đúng nhất. (0.25 đ/câu)

1. Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là:

A. Mĩ        B. Liên Xô      C. Anh              D. Nhật Bản

2. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc – thực dân cơ bản sụp đổ vào thời gian nào?

A. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX.

B. Giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

C.Giữa những năm 80 của thế kỉ XX.

D. Giữa những năm 90 của thế kỉ XX.

3. “Lục địa bùng cháy” là nói về cuộc đấu tranh ở khu vực nào:

A. Châu Á              B. Châu Âu

C. Châu Phi             D. Mĩ La-tinh

4. Về đối ngoại, Mĩ đã triển khai chiến lược:

A. Hòa bình                  B. Trung lập

C. Toàn cầu             D. Trung lập tích cực

5. Nhật Bản ban hành Hiến pháp mới vào năm nào?

A. 1945           B. 1946

C. 1950            D. 1960

6. “Liên minh châu Âu” (EU) là tổ chức:

A. Liên kết kinh tế – văn hóa          B. Liên minh kinh tế – chính trị

C. Liên minh văn hóa – chính trị                       D. Liên minh quân sự – chính trị

7. Đặc trưng quan trọng nhất của tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. Chia thành hai phe, hai cực   B. Hòa bình, hòa nhập

C. Chia thành ba phe, hai cực      D. Xu thế toàn cầu hóa.

8. Hội nghị I-an-ta diễn ra tại :

Â. Anh            B. Pháp

C. Liên Xô                 D. Hà Lan

9. Thành tựu kĩ thuật quan trọng của thế kỉ XX là:

A. Bản đồ gen người

B. Tạo ra cừu Đô-li bằng phương pháp sinh sản vô tính.

C. Máy tính điện tử

D. Cả ba thành tựu trên.

10. Nguồn năng lượng mới ngày càng được sử dụng rộng rãi là:

A. Gió           B. Thủy triều

C. Mặt trời        D. Nguyên tử

11. Vật liệu đang giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong đời sống là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. Nhôm       B. Sắt

C. Chất dẻo Pô-li-me        D. Đồng.

12/ Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học –  kĩ thuật là:

A. Anh            B. Liên Xô

C. Nhật Bản         D. Mĩ

13. Nối cột thời gian (A) với cột sự kiện (B) sao cho phù hợp? (1 đ)

A B A=>B
1/ 17-8-1945 a/ Thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa   1=>
2/ 17-10-1945  b/ In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập   2=>
3/ 25-3-1957  c/ Thành lập tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va   3=>
4/ 1-10-1949 d/ Thành lập Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC)   4=>
  đ/ Lào tuyên bố độc lập  

Điền nội dung thích hợp vào nhiêm vụ của Liên hợp quốc(1đ)

Nhiên vụ chính của Liên hợp quốc là (1)…………………………………………………………….

…………………………phát triển mối quan hệ(2)………………………………………………………..

…………………………trên cơ sở tôn trọng (3)……………………………………………………………

………………………..thực hiện (4)……………………………………………………………….. về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo.

II/ Tự luận (5đ)                      

Câu 1. (2.5 điểm) Tổ chức ASEAN thành lập trong hoàn cảnh nào? Mục tiêu hoạt động là gì? Hiện nay có bao nhiêu nước?

Câu 2. (2.5 điểm) Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Advertisements (Quảng cáo)