Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 9 giữa học kì 1 trường THCS Tân Mai 2020: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 9cm, AC= 12cm. Tính BC và tỷ số lượng giác của góc B

CHIA SẺ

Chi tiết đề cương ôn tập kiến thức giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2020 – 2021 trường THCS Tân Mai, đề cương gồm 5 trang chi tiết như sau:

Bài 3: Một người thợ sử dụng thước ngắm có góc vuông để đo chiều cao của một cây dừa với các kích thước đo được như hình bên. Khoảng cách từ vị trí góc cây đến vị trí chân của người thợ là 4,8m và từ vị tríc chân đường thẳng trên mặt đất đến mắt của người ngắm là 1,6m. Hỏi với các kích thước trên thì người thợ đo được chiều cao của cây đó là bao nhiêu? (làm tròn đến mét)