Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 9 Học kì 1: Phân tích ý nghĩa của những yếu tố truyền kì trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ

CHIA SẺ
Viết một đoạn văn khoảng 10 dòng, phân tích ý nghĩa của những yếu tố truyền kì trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 9 Học kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Viết một đoạn văn khoảng 10 dòng, phân tích ý nghĩa của những yếu tố truyền kì trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ.


1. Hình thức: (3đ)

– Phân tích ý nghĩa của những yếu tố truyền kì trong văn bản.

– Đảm bảo về số dòng, nếu vượt 2 dòng trừ 0,5 điểm.

2. Nội dung: (7đ)

Phân tích ý nghĩa của những yếu tố truyền kì trong văn bản:

– Làm hoàn chỉnh thêm những nét đẹp vốn có của Vũ Nương. Mặc dù nàng ở Thủy Cung nhưng những phẩm chất tốt đẹp vẫn còn, vẫn nặng lòng nhớ quê hương, tổ tiên, nhớ chồng con, vẫn khao khát được trả lại danh dự.

– Tạo nên một kết thúc có hậu cho tác phẩm, thể hiện ước mơ ngàn đời của nhân dân ta về sự công bằng của cuộc đời; về sự bất tử, về chiến thắng của cái thiện, cái đẹp.

– Chi tiết kì ảo cuối tác phẩm có ý nghĩa thức tỉnh người đọc: Tất cả mọi sự tốt đẹp kia chỉ là ảo ảnh. Người đã chết, hạnh phúc đã bị tan vỡ, không cách nào hàn gắn được. Vì thế, câu chuyện trước sau vẫn là bi kịch về cuộc đời của một người con gái thủy chung, đức hạnh.