Trang Chủ Lớp 9 Khảo sát chất lượng lớp 9

Đề KSCL đầu năm lớp 9 môn Sử – THCS Nhuê Dương: Em hãy liên hệ những tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật đối với Việt Nam

Các em cùng thử sức với đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Lịch Sử lớp 9 Trường THCS Nhuê Dương, Phòng GD & ĐT Khoái Châu:

I- Phần trắc nghiệm: (5 điểm)

 Chọn câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Nước nào mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ?

A. Trung Quốc        B. Nhật          C. Mĩ             D. Liên Xô

Câu 2: Sau CTTG II, trữ lượng vàng của  Mĩ so với thế giới là :

A. 3/4        B. 2/3            C. 1/4              D. 1/2

Câu 3:Liên minh châu Âu viết tắt là :

A. EC           B. AU            C. EU            D. EEC

Câu 4: Hậu quả mà cả thế giới phải gánh chịu trong “chiến tranh lạnh” là gì?

A. Cả thế giới trong tình trạng căng thẳng của một cuộc chiến sắp nổ ra

B.Các nước đế quốc đã có một khối lượng khổng lồ về tiền và vũ khí.

C. Cả thế giới đều phát triển nhờ chiến tranh.

D. Thúc đẩy các nước phát triển vũ khí hạt nhân.

Câu 5:Cừu Đô-li – động vật đầu tiên được ra đời bằng phương pháp:

A. công nghệ phôi thụ tinh trong ống nghiệm.

B. sinh sản hữu tính.

C. biến đổi gen.

D. sinh sản vô tính.

Câu 6: Cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp được bắt đầu từ nước:

A. Ấn Độ            B. Mĩ              C. Mê-hi-cô              D. Pa-ki-xtan

Câu 7: Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, 4 nước nào sau đây đã phân chia lãnh thổ nước Đức thành 4 khu vực để chiếm đóng và kiểm soát?

A. Mĩ, Anh, Pháp, Nhật

B. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp

C. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật Bản

D. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh

Câu 8: Đồng tiền chung châu Âu là :

A. Frăng           B. Ơ rô          C. Mac               D. Đô la

Câu 9: Tham dự hội nghị I-an-ta có các nước :

A. Mĩ, Anh, Liên Xô, Trung Quốc

B. Anh, Pháp, Mĩ, Liên xô

C. Mĩ, Anh, Liên Xô

Advertisements (Quảng cáo)

D. Anh, Pháp, Mĩ

Câu 10: Lãnh tụ của cuộc đấu tranh chống chế độ A-pác-thai ở Nam Phi là:

A. Nen-xơn Man-đê-la.

B. Nát Xe.

C. Xu Các Nô.

D. Yát Xe AraPhá

Câu 11: Yếu tố nào quyết định đến sự phát trển của nền kinh tế Nhật Bản ?

A. Tài nguyên.

B. Công nghệ mới.

C. Con người.

D. Chiến tranh xâm lược

  Câu 12: SEATO là cụm từ viết tắt của tổ chức nào sau đây:

A. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.

B. Khối quân sự Đông Nam Á.

C. Hiệp hội các nước Đông Nam Á.

D. Diễn đàn khu vực Đông Nam Á.

Câu 13. Năm nào sau đây được gọi là “năm châu Phi”:

A. 1952.           B. 1954.       C. 1960.            D. 1962.

Câu 14.Nước nào đưa con người lên Mặt Trăng đầu tiên ?

A. Mĩ          B. Liên Xô            C. Anh           D. Pháp.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 15. Tổ chức ASEAN được thành lập tại nước nào ?

A. Xin-ga-po      B. Ma-la-xi-a    C. In-đô-nê-xi-a    D. Thái Lan.

Câu 16. Nước nào đã phóng thành công Vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới ?

A. Mĩ           B. Liên Xô           C. Anh              D. Pháp.

Câu 17. Người đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Cu Ba năm 1959 là:

A. Hô-xê Mác-ti                  B. Phi-đen Ca-xtơ-rô

C. Nen-xơn Man đê-la       D. áp- đen Ca-đê.

Câu 18. Mở đầu phong trào cách mạng ở Mĩ La Tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là :

A. Cu Ba `        B. Braxin       C. Vê Nê Xuê La             D. Chi Lê

Câu 19 Hiện nay, trong quan hệ quốc tế, Mĩ  xác lập trật tự thế giới :

A. 1 cực                 B. 2 cực

C. Đa cực             D. Cùng hòa bình, thống nhất

Câu 20. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc năm :

A. 1975          B. 1976        C. 1977        D. 1978

II- Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1 (3 điểm):

a.Em hãy chứng minh Cu Ba là hòn đảo anh hùng ?

b.Em có suy nghĩ gì về câu nói của Chủ tịch Cuba Phi-đen Ca-xtơ-rô: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” ?

Câu 2 (2 điểm):

a. Em hãy trình bày ý nghĩa và tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật ?

b. Em hãy liên hệ những tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật đối với Việt Nam ?

Advertisements (Quảng cáo)