Trang Chủ Chủ đề Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lý

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lý

Thi cuối học kì 2 môn Vật lý 8 của THCS Mao Khê I: Đối lưu là hình thức truyền nhiệt xảy ra trong chất nào?
Thi cuối học kì 2 môn Vật lý 8 của THCS Mao Khê I: Đối lưu là hình thức truyền nhiệt xảy ra trong chất nào?
Đề thi cuối học kì 2 môn Vật lí lớp 8 của trường THCS Mao Khê I đã được Dethikiemtra.com cập nhật chi tiết tại đây. Đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận như sau: Đối lưu...
Thi học kì 2 Vật lí 8: Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Thi học kì 2 Vật lí 8: Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lí lớp 8: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh hơn thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng? 1. Khi đổ 50cm3 rượu vào...
Đề thi học kì 2 Vật lí 8: Đại lượng được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian là
Đề thi học kì 2 Vật lí 8: Đại lượng được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian là
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Vật lí lớp 8: Thả miếng đồng vào cốc nước nóng thì nhiệt năng của nước và đồng thay đổi như thế nào ? I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,00đ) 1. Đại lượng được xác...
Kiểm tra học kì 2 Vật lí 8: Quả táo đang ở trên cây, cơ năng của quả táo thuộc dạng nào?
Kiểm tra học kì 2 Vật lí 8: Quả táo đang ở trên cây, cơ năng của quả táo thuộc dạng nào?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lí 8: Lấy ví dụ giải thích nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ và chất cấu tạo nên vật ? I....
Thi học kì 2 Vật lí 8: Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử?
Thi học kì 2 Vật lí 8: Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Vật lí 8: Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động hỗn độn không ngừng nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên? I. Trắc nghiệm...
Quảng cáo


Đề thi kì 2 Vật Lý 8 chủ đề: Cơ năng, thế năng, động năng và nhiệt học
Đề thi kì 2 Vật Lý 8 chủ đề: Cơ năng, thế năng, động năng và nhiệt học
Để làm được đề Lý 8 này, các em cần nắm chắc kiến thức phần Động năng;  Tính nhiệt lượng  và  Phương trình cân bằng nhiệt,... ĐỀ KIỂM TRA HK II NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Vật lí 8 Thời gian làm bài:...

Đề & bài tập hay