Trang Chủ Chủ đề Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Sinh

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Sinh

Đề kiểm tra học kì 2 Sinh học 8: Làm cho tim đập nhanh và mạch co lại là chất
Đề kiểm tra học kì 2 Sinh học 8: Làm cho tim đập nhanh và mạch co lại là chất
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Sinh học lớp 8: Cơ quan sinh dục nữ gồm những thành phần nào ? Hãy nêu rõ những điều kiện của sự thụ tinh và thụ thai. I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hây...
Kiểm tra học kì 2 Sinh học 8: Mỗi chu kỳ trứng rụng có thời gian là
Kiểm tra học kì 2 Sinh học 8: Mỗi chu kỳ trứng rụng có thời gian là
Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 8: Hoocmôn là gì ? Hoocmôn có vai trò như thế nào ? Vì sao phải vận động toàn dân sử dụng muối iốt? I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy chọn phương...
Thi và kiểm tra học kì 2 Sinh học 8: Trong các chức năng của da, chức năng nào quan trọng nhất ?
Thi và kiểm tra học kì 2 Sinh học 8: Trong các chức năng của da, chức năng nào quan trọng nhất ?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 8: Nêu cấu tạo các bộ phận của tai. Quá trình thu nhận kích thích của sóng âm diễn ra như thế nào giúp người ta nghe được...
Đề kiểm tra học kì 2 Sinh học 8: Điều khiển hoạt động của các cơ vân là do
Đề kiểm tra học kì 2 Sinh học 8: Điều khiển hoạt động của các cơ vân là do
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 8: Nêu cấu tạo màng lưới của cầu mắt. Sự tạo ảnh ở màng lưới diễn ra như thế nào. I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy chọn phương án trả...
Thi và kiểm tra học kì 2 Sinh học 8: So sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết
Thi và kiểm tra học kì 2 Sinh học 8: So sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết
Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 8: Hãy sắp xếp các tác dụng chính của từng loại hoocmôn tương ứng với tên của nó rồi ghi vào phần trả lời I. TRẮC NGHIỆM: (4,5 điểm ) Câu 1....
Đề thi và kiểm tra học kì 2 Sinh học 8: Cơ quan bài tiết nước tiểu là
Đề thi và kiểm tra học kì 2 Sinh học 8: Cơ quan bài tiết nước tiểu là
Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 8: Phân biệt bệnh Bazơđô và bệnh bướu cổ do thiếu iốt I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: Câu 1. Nói dây thần kinh tủy là...
Đề thi học kì 2 Sinh học 8: Số buồng trứng trong mỗi cơ thể nữ là?
Đề thi học kì 2 Sinh học 8: Số buồng trứng trong mỗi cơ thể nữ là?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 8: Trình bày tính chất và vai trò của hoocmôn tuyến nội tiết. Phân biệt giữa tuyến ngoại tiết với tuyến nội tiết.I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy chọn phương án...
Đề kiểm tra học kì 2 Sinh học 8: Vùng vận động ngôn ngữ nói và viết nằm ở thuỳ nào sau đây?
Đề kiểm tra học kì 2 Sinh học 8: Vùng vận động ngôn ngữ nói và viết nằm ở thuỳ nào sau đây?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 8: Trình bày tính chất và vai trò của hoocmôn tuyến nội tiết. Phân biệt giữa tuyến ngoại tiết với tuyến nội tiết.I. TRẮC NGHIỆM : (4đ) Câu 1.Hãy chọn phương...

Đề & bài tập hay