Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 Toán 8 huyện Yên...

Kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 Toán 8 huyện Yên Phong: Phân tích đa thức thành nhân tử

CHIA SẺ

PHÒNG GD & ĐT YÊN PHONG

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 1

Năm học 2018 – 2019

Môn: Toán 8

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2 điểm): Thực hiện các phép tính sau (tính nhanh nếu có thể)

a) 2x(x2 + 3x + 5)

b) (x – 2) (x2 + 2x + 4) – (x3 – 2026)

c) (2x + 1)2 – 2(2x – 3) (2x + 1) + 4x2 – 12x + 9

d) (x – y) (x2 – xy + y2)

Câu 2: (2,5 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Quảng cáo

Quảng cáo

a) x2 + 4x

b) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2

c) x2 – 6x + 9 – y2

d) 3x2 + 7x + 4

Câu 3 (1,5 điểm). Tìm x, biết:

a) x(x – 5) + x – 5 = 0

Câu 4: (3 điểm) Cho hình bình hành ABCD. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của A và C trên đường chéo BD.

a)v Chứng minh rằng DH = BK

b) Chứng minh rằng tứ giác AHCK là hình bình hành

c) Gọi O là trung điểm của HK. Chứng minh rằng ba điểm A, O, C thẳng hàng.

Quảng cáo

CHIA SẺ