Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Thi học kì 1 Toán lớp 8 năm học 2014-2015

CHIA SẺ

Tham khảo đề thi kiểm tra học kì 1 môn Toán năm học 2014-2015 của phòng GD&ĐT Bình Giang.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: TOÁN – LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề bài gồm 01 trang)

Câu 1 (2,0 điểm).  Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 3x-9y                 b) x2+6x+9

c) x2-9                  d) ax-ay+x-y

 Câu 2 (4,0 điểm). Thực hiện phép tính:

cau2_thuc-hienpheptinh

Câu 3 (3,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A (AB > AC), đường cao AH. Kẻ HD vuông góc với AB (D∈AB) , kẻ HE vuông góc với AC (E∈AC) . Gọi O là giao điểm của AH và DE.

a) Chứng minh rằng: Tứ giác ADHE là hình chữ nhật và OA = OE

b) Chứng minh rằng:

gocbangnhau

c) Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh rằng: AI vuông góc với DE.

Câu 4 (1,0 điểm). Hãy rút gọn tổng:

rutgontong

–––––––– Hết ––––––––

Họ tên học sinh:…………………………………Số báo danh:…………..…………

Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:…………………………

ĐỀ CHÍNH THỨC

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀIKIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015MÔN: TOÁN – LỚP 8

(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)

Câu Phần Nội dung Điểm
Câu 1(2 điểm) a 3x-9y=3(x-3y) 0.5
b x2+6x+9=x2+2.x.3+32 0.5
c x2-9=(x=3)(x-3) 0.5
d ax-by+x-y=a(x-y)+(x-y)=(x-y)(a+1) 0.5
Câu 2(4 điểm) a  cau2_b 0.5
= 3x2-2xy+x 0.5
b (4x3+8x2-2x):2x=4x3:2x+8x2:2x-2x:2x 0.5
=2x2+4x-1 0.5
c  cau2c 0.5
 2015-08-10_185726 0.5
d  cau2d 0.5
 cau2d 0.5
Câu 3(3 điểm) a cau3hinh 0.250.25
⇒ ADHE là hình chữ nhật 0.25
⇒ AH=DE và AH cắt DE tại trung điểm mỗi đường ⇒  OA = OE 0.25
b Vì OA = OE (theo a) ΔOAE  cân tại O  (1)⇒ suyra 0.25

suyra1(do ΔABC , ΔAHC vuông tại A, H)
0.25
⇒ suyra3 0.25
Từ (1) và (2)  ⇒tu12suyra 0.25
c Gọi K là giao điểm của AI và DE, ta có2015-08-10_185332 0.25
⇒ AI là đường trung tuyến của ΔABC AI la duong trung tuyen 0.25
suyrra 0.25
Từ (3) và (4)⇒tu34AI vuông góc với DE 0.25
Câu 4(1 điểm)  cau4_1 0.25
 cau4_2 0.25
 cau4_3 0.25
 cau4_4 0.25

Chú ý: – Học sinh làm bằng cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

– Câu 1b, d, câu 2a, b nếu học sinh làm không đủ 2 bước nhưng làm đúng vẫn cho điểm tối đa.