Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 toán – Phòng GD Hương...

Đề thi học kì 1 lớp 8 toán – Phòng GD Hương Trà 2016 có đáp án

CHIA SẺ

[Thi Toán 8 Kì 1]: Đề thi học kì 1 Toán lớp 8 – Phòng GD&ĐT Hương Trà đề thi gồm trắc nghiệm và tự luận có đáp án.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN Toán 8. Thời gian làm bài: 90 phút

Phần I: (3 điểm) Trong các câu hỏi sau, hãy chọn phương án trả lời đúng, chính xác nhất và trình bày vào tờ giấy bài làm.

1: Diện tích của một hình chữ nhật sẽ thay đổi như thế nào nếu hình chữ nhật đó có chiều dài tăng 4 lần và chiều rộng giảm 3 lần?

A. Tăng 3/4 lần
B.
Giảm 4/3 lần
C.
Tăng 4/3 lần         
D.
Giảm 3/4 lần

2: Giá trị của biểu thức x(x – y) + y(y – x) tại x = 103 và y = 3 bằng bao nhiêu?

A. 11236    
B.
10600    
C.
10618        
D.
10000

3: Kết quả của phép tính: 2016-11-27_082330

4: Đa thức thích hợp điền vào chỗ trống (vị trí dấu …) trong đẳng thức: 2016-11-27_082409

A. x2 – 4x    
B.
x + 4      
C.
x  – 4                  
D.
x2 +  4x

5: Tứ giác ABCD có số đo các góc A, B, C lần lượt bằng 650, 1170 và 710. Số đo góc D của tứ giác đó bằng:

A. 1070     
B.
1030      
C.
970       
D.
730

6: Tích (x + 2)(x2 – 2x + 4) là khai triển của hằng dẳng thức:

A. x3 + 8     
B.
(x + 2)2       
C.
x3 – 8          
D.
(x – 2)2

7: Đoạn thẳng PQ là hình có bao nhiêu tâm đối xứng?

A. Không      
B.
Một         
C.
Hai              
D.
Vô số

8: Phân thức nghịch đảo của phân thức x/x+2 là:

2016-11-27_082523

9: Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau.

A.  Đúng         B.  Sai

10: Tứ giác có ba góc vuông là hình vuông.

A.  Đúng         B.  Sai

Phần II: (7 điểm)

11:

a) Phân tích đa thức x2 + 4y2 – 4xy thành nhân tử.

b) Thực hiện phép tính: (6x3 – 7x– x + 2) : (2x + 1)

12: Cho phân thức: 2016-11-27_082609

a) Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?

b) Rút gọn phân thức.

c) Với giá trị nào của x thì phân thức có giá trị bằng 0?

13: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AB và D là điểm đối xứng của M qua  qua I.

a) Chứng minh rằng AD // BM và tứ giác ADBM là hình thoi.

b) Gọi E là giao điểm của AM và D
C.Chứng minh AE = EM.

c) Cho BC = 5cm và AC = 4cm. Tính diện tích của tam giác ABM.

14: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức x2 – x + 2009.


Đáp án và hướng dẫn chấm

Phần I: (3 điểm) 

Từ câu 1 đến câu 10, mỗi phương án trả lời đúng, chấm 0,3 điểm.

Đáp án:

Câu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Đáp án C D B D A A B D B B

Phần II: (7 điểm) 

11: (1 điểm).

Mỗi kết quả đúng (không bắt buộc học sinh đặt phép tính), chấm 0,5 điểm.

a) x2  + 4y2 – 4xy = (x – 2y)2

b) (6x3 – 7x2 – x + 2) : (2x + 1) = 3x2 – 5x + 2

12: 2,25 điểm.

a) Giá trị của phân thức được xác định khi x 3 và x – 3 (1 điểm; nếu không trình bày lập luận, trừ 0,25 điểm)

b) Rút gọn phân thức đúng, chấm 0,75 điểm. 2016-11-27_082852

c) Phân thức có giá trị bằng 0 khi x + 3 = 0 suy ra x = – 3 nhưng với x = – 3 thì giá trị của phân thức không xác định. Vậy không có giá trị nào của x để phân thức có giá trị bằng 0. (0,5 điểm).

13: 3 điểm.

+ Vẽ hình đúng, rõ, đẹp, chấm 0,25 điểm.

a) (1 điểm)

+ Tứ giác ADBM  là hình bình hành (có IA = IB; ID = IM) suy ra AD // BM, chấm 0,5 điểm.

+ Chứng tỏ được tứ giác ADBM là hình thoi, chấm 0,5 điểm.

b) (1 điểm)

+ Lập luận chỉ ra tứ giác ADMC là hình bình hành từ đó suy ra kết quả.

c) (0,75 điểm)

+ Tính đúng AB = 3cm, chấm 0,25 điểm.

+ Tính đúng diện tích tam giác ABM (3cm2), chấm 0,5 điểm.

14: (0,75 điểm)

2016-11-27_083003

Quảng cáo
CHIA SẺ