Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Đề học kì 1 lớp 7 môn Toán – Phòng GD&ĐT Hương...

Đề học kì 1 lớp 7 môn Toán – Phòng GD&ĐT Hương Trà 2016 có đáp án

CHIA SẺ

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán Phòng GD&ĐT Hương Trà 2016: Tính số đo góc A của tam giác ABC biết số đo các góc A, B, C  của tam giác đó tỉ lệ với các số 3; 5; 7.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016

MÔN TOÁN 7.

Thời gian làm bài: 90 phút

Phần I: (3 điểm) Trong các câu hỏi sau, hãy chọn phương án trả lời đúng, chính xác nhất và trình bày vào tờ giấy bài làm.

1: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = – 1/2thì y = 4. Hỏi khi x = 2 thì y bằng bao nhiêu?

A. – 1     
B.
2          
C.
1         
D.
– 2

2: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ 3/-4 ?

2016-11-27_075331

3: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = – 3x ?

2016-11-27_075417

4: Giả thiết nào dưới đây suy ra được ΔMNP = ΔM’N’P’ ?

A. ∠M = ∠M’; ∠N = ∠N’; ∠P = ∠P’
B.
∠M = ∠M’; MN = M’N’; NP = N’P’

C. ∠M = ∠M’; MP = M’P’; NP = N’P’
D.
∠M = ∠M’; MN = M’N’; MP = M’P’

5: Kết quả của phép nhân (– 3)6 . (– 3)2 bằng:

A. (– 3)12    
B.
(– 3)4     
C.
(– 3)3        
D.
(– 3)8

6: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x = 6 thì y = 4. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là:

2016-11-27_075840

7: Nếu góc xOy có số đo bằng 470 thì số đo của góc đối đỉnh với góc xOy bằng bao nhiêu?

A. 740    
B.
470       
C.
430                     
D.
1330

8: Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng:

A. Không có điểm chung
B.
Có ít nhất 2 điểm chung

C. Chỉ có một điểm chung
D.
Không vuông góc với nhau

9: Nếu tam giác ABC có ∠BAC = 500 và ∠ABC = ∠ACB thì số đo của góc ABC bằng:

A. 550  
B.
650    
C.
750          
D.
450

10: Nếu √x = 2 thì x2 bằng bao nhiêu?

A. 2     
B.
4       
C.
16          
D.
8

Phần II: (7 điểm)

11: Tính giá trị của các biểu thức sau:

2016-11-27_080048

12: Tìm x, biết:

2016-11-27_080114

13: Tính số đo góc A của tam giác ABC biết số đo các góc A, B, C  của tam giác đó tỉ lệ với các số 3; 5; 7.

14: Cho tam giác OAB có OA = OB có tia phân giác góc AOB cắt cạnh AB tại D.

a) Chứng minh ΔAOD = ΔBOD; b) Chứng minh: OD ⊥ AB

15: Tìm các số x, y, z biết rằng:

2016-11-27_080232


Đáp Án Và Hướng Dẫn Chấm

Phần I: (3 điểm)

Mỗi phương án đúng, chấm 0,3 điểm.

Câu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Phương án đúng A C B D D B B A B C

Phần II: (7 điểm)

11: 1 điểm. Tính đúng giá trị của một biểu thức, chấm 0,5 điểm.

2016-11-27_080835

12: 1,5 điểm.

2016-11-27_080912

(nếu chỉ tìm đúng 1 giá trị, chấm 0,5 điểm; tìm đúng cả hai giá trị, chấm 0,75 điểm.

2016-11-27_080950

(hoặc 8,75), chấm 0,75 điểm.

13: 1,25 điểm.

Gọi a, b, c là số đo ba góc của tam giác ABC thì a + b + c  = 180 (0,25 điểm)

Từ giả thiết suy ra a/3 = b/5 = c/7  (0,25 điểm). => … => số đo góc A  của tam giác  ABC bằng 360 (0,75 điểm)

14: (2,5 điểm)

Vẽ hình đúng, rõ, đẹp: 0,5 điểm.

a) Chứng minh DA = DB: Có lập luận và chứng tỏ được ΔAOD = ΔBOD theo trường hợp cạnh-góc-cạnh (1 điểm)

b) Chứng minh OD ⊥ AB: Từ kết quả câu a suy ra góc ODA bằng góc ODB sau đó suy ra góc ODA = 900 => OD ⊥ AB (1 điểm)

15: Tìm các số x, y, z biết rằng

2016-11-27_081234

Suy ra x = – 70; y = – 105; z = – 84

Quảng cáo
CHIA SẺ