Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Văn lớp 8 năm...

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Văn lớp 8 năm học 2015 – 2016

CHIA SẺ

 Tham khảo Đề cương ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra, thi học kì 1 môn Văn lớp 8 năm học 2015 – 2016 phần Văn học, Tiếng Việt và Tập làm văn.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016

MÔN: NGỮ VĂN 8

I. Văn học:

  1. Truyện và ký Việt Nam

– Lão Hạc (Nam Cao)

– Tức nước vỡ bờ (Ngô Tất Tố)

– Trong lòng mẹ ( Nguyên Hồng)

* Nhớ được nét chính về tác giả, những thông tin về tác phẩm.

  * Nắm được cốt truyện, nhân vật, nội dung, ý nghĩa và những chi tiết nghệ thuật đặc sắc trong các văn bản

b.Thơ Việt Nam 

  Đập Đá ở Côn Lôn ( Phan Châu Trinh)

– Ông đồ (Vũ Đình Liên)

   * Nhận biết tác giả và tác phẩm, hoàn cảnh ra đời, học thuộc lòng thơ, hiểu nội dung, nghệ thuật và ý nghĩa văn bản.

* Giải thích được ý nghĩa nhan đề, tác dụng của các biện pháp nghệ thuật của tác phẩm

c.Văn học nước ngoài

– Cô bé bán diêm (An-đec- xen)

Quảng cáo

Quảng cáo

– Chiếc lá cuối cùng (O. Henry)

* Nhớ được những nét chính về tác giả, tác phẩm/ đoạn trích.

* Hiểu được nội dung, ý nghĩa của tác phẩm/ đoạn trích của các văn bản nước ngoài.

 II. Tiếng Việt:

    – Từ tượng thanh, từ tượng hình

– Trợ từ, thán từ, tình thái từ

– Câu ghép

– Nói quá

– Nói giảm, nói tránh.

    *  Nhớ được khái niệm về các kiểu từ loại, chỉ ra được mục đích sử dụng các kiểu từ   loại đó.

* Nắm đặc điểm, biết cách sử dụng giá trị của từ tượng thanh, từ tượng hình trong văn cảnh, tạo lập được một số câu có sử dụng từ tượng thanh tượng hình.

* Nắm được đặc điểm câu ghép; phân biệt được câu đơn và câu ghép; và đặt các loại câu ghép.

* Hiểu thế nào là nói giảm nói tránh, nói quá, nêu được giá trị của nói giảm nói tránh, nói quá trong văn bản.

*  Ôn tập cho học sinh nắm vững cách làm bài văn thuyết minh.

Lưu ý: Trong quá trình ôn tập, GV cần rèn luyện cho HS kĩ năng đọc hiểu văn bản,  vì đề kiểm tra có thể sử dụng những ngữ liệu ngoài chương trình sgk.

 

Quảng cáo

CHIA SẺ